Xavier Gómez-Batiste ha estat nomenat nou màxim responsable de cures pal•liatives de l’OMS

gomez_batiste_0

L’OMS reconeix el lideratge de Catalunya en programes de cures pal·liatives. Ahir es va fer la presentació d’aquest nomenament al Departament de Salut. Gómez-Batiste va estar acompanyat pel director general de Planificació i Recerca en Salut, Carles Constante; la directora de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), Candela Calle i el rector de la UVic, Jordi Montaña.

Xavier Gómez-Batiste, director de l’Observatori Qualy de l’ICO, director de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic, director científic del Programa per a l’atenció integral de persones amb malalties avançades de l’Obra Social La Caixa, i director d’Atenció Pal·liativa de SARQuavitae, ha estat designat “Medical Officer for Palliative and Longterm Care” a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) amb seu a Ginebra.

Ahir es va fer la presentació d’aquest nomenament al Departament de Salut. Gómez-Batiste va estar acompanyat pel director general de Planificació i Recerca en Salut, Carles Constante; la directora de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), Candela Calle i el rector de la UVic, Jordi Montaña.

El nomenament suposa un reconeixement al lideratge que Catalunya exerceix en l’àmbit de les cures pal·liatives, ja que des del 1990 és reconeguda com a territori demostratiu de l’OMS. Seguint aquesta tradició, Catalunya s’ha incorporat amb èxit a les tendències més innovadores en atenció pal·liativa posant en marxa el model d’atenció a la complexitat avançada (MACA).

El Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 preveu una estratègia de millora a l’atenció de les persones amb malaltia crònica avançada, que representen entre l’1 i el 1,5% de la població, i que es caracteritzen per tenir un pronòstic de vida probablement limitat, acompanyat de necessitats d’alta complexitat, socials i sanitàries. Aquesta estratègia del Pla de Salut s’articula mitjançant el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC) i en base al model català en cures pal·liatives.

Així mateix, el Centre Col·laborador de l’OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives de l’ICO ha donat suport a 52 països. També ha estat pioner el Programa per a l’Atenció Integral de Persones amb Malalties Avançades de l’Obra social de “la Caixa”, que ha implementat equips d’atenció psicosocial espiritual, i la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC/ICO, que va ser la primera de l’Estat en aquesta temàtica.

El càrrec a l’OMS de Gómez-Batiste és de nova creació i assumeix la màxima responsabilitat en cures pal·liatives de l’OMS, a partir de la Resolució 67/19 de l’Assemblea Mundial de la Salut de 24 de maig del 2014 que insta els governs a dissenyar i implementar programes de cures pal·liatives que millorin la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties cròniques avançades i les seves famílies. Gómez-Batiste serà responsable de la creació d’un grup d’experts que dissenyi un programa de cures pal·liatives d’abast internacional. Es farà la reunió fundacional a la ciutat de Barcelona.

Scroll to Top