Troben marcadors útils per predir la resposta a quimioteràpia en pacients de càncer hepàtic

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Un estudi dirigit per la investigadora de l’IDIBELL i professora de la Universitat de Barcelona Isabel Fabregat, podria servir per seleccionar els pacients d’hepatocarcinoma que no responen al fàrmac més utilitzat en càncer de fetge: el sorafenib. El treball, publicat a l’International Journal of Cancer descriu que els tumors que presenten un fenotip de cèl·lula tumoral menys diferenciada (mesenquimal) i que expressen CD44 no responen a l’acció del Sorafenib.

L’hepatocarcinoma és un dels càncers amb pitjor pronòstic i amb més dificultat de tractament. La cirurgia només és possible quan el tumor està ben localitzat i el protocol per al trasplantament hepàtic exigeix ​​uns requeriments específics de nombre i mida dels nòduls tumorals.

No obstant això, hi ha un fàrmac que s’utilitza en estadis avançats d’hepatocarcinoma: el Sorafenib. Es tracta d’un inhibidor de tirosina quinases que no té una acció extremadament específica. Segons explica Isabel Fabregat “el Sorafenib podria actuar sobre les cèl·lules tumorals inhibint el creixement i induint mort cel·lular però també sobre les cèl·lules que acompanyen al tumor, l’estroma, per la seva capacitat d’inhibir la formació de vasos sanguinis que aportin nutrients a les cèl·lules tumorals. el tractament amb Sorafenib indueix un retard en el procés tumoral però en general no arriba a produir la curació del pacient”.

Per això, actualment molts laboratoris treballen en l’estudi de l’acció d’aquest fàrmac per millorar la teràpia ja sigui adjuntant altres fàrmacs o seleccionant als pacients. En aquest sentit, l’estudi del grup de recerca en Claus Biològiques del Fenotip Invasiu i Metastàtic l’IDIBELL, liderat per Fabregat analitza les característiques fenotípiques i moleculars de diverses línies cel·lulars i també en models animals i la seva resposta al Sorafenib.
“Hem observat que les cèl·lules que presenten un fenotip mesenquimal (en el qual les cèl·lules tumorals estan menys diferenciades i potencialment són més agressives) i que expressen CD44, un marcador de cèl·lules iniciadores de tumor, són resistents a Sorafenib”.

L’estudi proposa CD44 com un potencial marcador que podria ser utilitzat en la clínica per seleccionar els pacients que no respondran al tractament i per tant evitar els efectes secundaris. “D’altra banda” explica Fabregat “la proposta del treball és doble. També obre les portes a dissenyar teràpies conjuntes de Sorafenib amb inhibidors de CD44 ja què hem demostrat que la inhibició genètica d’aquest marcador en línies cel·lulars resistents al Sorafenib les torna sensibles”.

Fernando J., Malfettone A., Cepeda EB, Vilarrasa-Blasi R., Bertran E., Raimondi G., Fabra A., Alvarez-Barrientos A., Fernández-Salguero P., Fernández-Rodríguez CM, Giannelli G., Sancho P., Fabregat I. A mesenchymal-like Phenotype and expression of CD44 PREDICT lack of apoptótica response to sorafenib in liver tumor cells. International Journal of Cancer 2014 Jul 23 doi: 10.1002 / ijc.29097. [Epub ahead of print]

Scroll to Top