La Fundació Mutua Madrileña finança un projecte de recerca de tractaments personalitzats en càncer de pulmó

El passat 10 d’Octubre es va celebrar el lliurament de la XI Convocatòria d’Ajuts a la Recerca de la Fundació Mutua Madrileña amb la presència de la secretària d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, Carmen Vela. El cap del grup de quimioresistència de l’ICO-IDIBELL, Alberto Villanueva ha rebut 41 mil euros per finançar un projecte dirigit a la personalització del càncer de pulmó.

El projecte es basa en la personalització de tractaments contra el càncer de pulmó de cèl·lula no petita (NSCLC) a partir de la generació de models de ratolins ortotòpics individualitzats o ortoxenografts. Es tracta d’un projecte multidisciplinar en què col·laboren investigadors bàsics i clínics de l’ICO, l’IDIBELL i l’Hospital Universitari de Bellvitge.

En la XI edició dels seus ajuts a la recerca, la Fundación Mútua Madrileña, ha atorgat finançament a 54 projectes d’investigació amb més d’un milió set-cents mil euros.

Scroll to Top