Neix XenOPAT, que ofereix models de ratolins per al tractament personalitzat del càncer Models ortotòpics i medicina personalitzada Els socis Del laboratori a l’empresa

xenopat4_0

El passat 8 de setembre es va constituir l’empresa XenOPAT S.L., una spin-off de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Hospital Universitari de Bellvitgeamb la vocació de fer arribar a la societat els darrers avenços científics al servei de la lluita contra el càncer amb dues branques principals: el desenvolupament de nous fàrmacs i

avançar en la implementació de tractaments oncològics personalitzats.

Els serveis de XenOPAT es basen en l’ús de models ortotòpics (orthoxenograft®) de ratolí mitjançant la implantació de petits fragments de tumors humans en l’òrgan corresponent del ratolí. Així, per exemple, s’implanta un tumor d’ovari humà a l’ovari del ratolí. D’aquesta manera, el model animal reprodueix les característiques histològiques, genètiques i epigenètiques dels tumors humans, així com els patrons de disseminació del tumor, cosa que no s’aconsegueix amb altres mètodes d’implantació.

Pel que fa el desenvolupament de nous fàrmacs, XenOPAT posa a disposició d’investigadors, però sobretot d’empreses que estiguin desenvolupant nous fàrmacs, un banc de desenes de models de ratolins ortotòpics que reprodueixen diferents tipus de tumors caracteritzats a nivell genètic i amb diferents sensibilitats a diverses quimioteràpies. Aquest banc, anomenat OrthoXenoBank®, inclou tumors de colon, pulmó, ovari, endometri, mama, pàncrees, tumors germinals, cap i coll, etc. Així XenOPAT ofereix un ampli ventall de possibilitats per testar nous fàrmacs en models molt avançats, permetent realitzar la millor preclínica possible, essencial durant el complicat procés de desenvolupament de fàrmacs.

En l’àrea de la medicina personalitzada, XenOPAT ofereix la possibilitat de generar un orthoxenograft® a partir del tumor de un pacient de manera que podrem identificar el tractament que ofereixi les màximes garanties de resposta

per a cada pacient.

XenOPAT és fruit del treball realitzat durant molts anys per dos socis que ara han decidit portar la seva recerca al món de l’empresa: l’investigador Alberto Villanuevai el patòleg August Vidal. La tercera sòcia, Anna Portela, s’encarregarà de la gestió de l’empresa.

Alberto Villanueva Garatachea Phd., Investigador responsable del Grup de Resistència Farmacològica i Xenografts de l’ICO-IDIBELL. És internacionalment reconegut pels seus treballs en la generació de models tumorals (Personal Derived Xenofraft (PDX) ortotòpics i orthoxenografts® utilitzats tant per a l’estudi dels mecanismes d’adquisició de resistència a importants tractaments quimioterapèutics (cisplatí, 5-fluroracil i oxaliplatí), com per al desenvolupament de nous fàrmacs i tractaments.. Alguns dels models generats pel Dr. Villanueva són únics en el món. És autor de nombroses publicacions científiques.

August Vidal Bel, MD. Patòleg facultatiu del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). Director del programa d’Anatomia Patològica. Responsable de les àrees de Patologia ginecològica i Patologia dental i col·laborador de les àrees de Patologia urològica i Patologia de cap i coll. Vidal Té una àmplia experiència en la caracterització histopatològica i genètica dels orthoxenografts®.

Anna Portela Mestres, PhD, MBA. Llicenciada en Biologia (2001) i Doctora en Genètica (2007) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant el seu doctorat va realitzar diverses estades en centres de prestigi internacional: Höhenheim Universität i Johns Hopkins University. Va realitzar la seva estada postdoctoral (2007-2014) al Grup d’Epigenètica del Càncer del CNIO i posteriorment al Grup d’Epigenètica del Càncer de l’IDIBELL, dirigits pel Dr. Manel Esteller. Durant aquest temps va treballar per comprendre les bases moleculars del càncer i per definir biomarcadors de pronòstic en diversos tipus de tumors. Paral·lelament va realitzar un Màster en Administració d’Empreses (MBA) a ESADE (2013).

Amb XenOPAT ja són quatre les spin-off que ha posat en marxa la Unitat d’Innovació i Transferència de l’IDIBELL des de la seva creació l’any 2010. En aquest temps la Unitat també ha sol·licitat una cinquantena de noves patents i ha llicenciat 11 patents a diverses empreses.

Scroll to Top