Descriuen la funció d’una proteïna en la segregació del material genètic durant la divisió cel•lular

grup-queralt

Investigadors del grup de recerca del Cicle Cel·lular de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) dirigits per Ethel Queralt han publicat a la revista PLoS Genetics un article que aprofundeix en els mecanismes de regulació de la mitosi, una fase del cicle cel·lular clau en la transmissió correcta de la informació genètica de pares a fills .

Les cèl·lules en tots els organismes creixen i es divideixen en dues cèl·lules filles mitjançant una successió ordenada d’esdeveniments que es denomina “cicle cel·lular”. Bàsicament, les cèl·lules han de completar quatre processos principals durant el cicle cel·lular: créixer (Fases G1 i G2), duplicar l’ADN (Fase S), segregar els cromosomes (Fase M, mitosi ) i dividir-se (citocinesi) .

En la fase S, o de replicació de l’ADN, es duplica el material genètic i posteriorment durant la fase M, o mitosi, les cèl·lules separen els cromosomes duplicats entre les dues cèl·lules filles. D’aquesta manera s’assegura la correcta herència de la informació genètica d’una generació de cèl·lules a la següent. La transmissió de la informació genètica (ADN) de pares a fills (o el que és equivalent, d’unes cèl·lules a altres) és una qüestió fonamental en la biologia .

La aneuploïdia, és a dir la falta o l’excés de cromosomes, és una característica present en gairebé tots els tipus de càncer humà i promou el desenvolupament de tumors. La regulació de la mitosi és particularment important per mantenir l’estabilitat cromosòmica: per exemple, les cèl·lules tumorals aneuploides apareixen com a conseqüència de defectes en la segregació de cromosomes. No obstant això i malgrat la seva importància, es coneix molt poc de la regulació de la sortida de mitosi.

En l’article publicat a la revista Plos Genetics es descriuen els darrers avenços en els mecanismes de regulació de la sortida de mitosi. La proteïna denominada “separasa” és un component clau per a la correcta segregació dels cromosomes i per a la regulació de la mitosi. En treballs previs el grup de Queralt va descriure per primera vegada la participació de la proteïna fosfatasa PP2A en la mitosi. Aquestes proteïnes cooperen amb la separasa per assegurar la correcta herència genètica d’unes cèl·lules a unes altres.

“En el present treball” ha explicat Queralt “hem aprofundit en el mecanisme molecular pel qual aquesta proteïna PP2A regula la mitosi i contribueix a que la segregació dels cromosomes sigui la correcta mitjançant la identificació de dos nous substrats, dos components de la ruta Hippo – tumor suppressor”.

Segons ha explicat la investigadora “en els últims temps s’estan publicant estudis molt potents sobre l’ús d’aquesta via com a diana terapèutica en càncer. No obstant això, al meu entendre, abans d’això hauríem de conèixer millor els seus mecanismes moleculars”. En aquest sentit ha afirmat que “aquest treball contribueix a l’avanç del coneixement de la ruta Hippo en la regulació de la mitosi. I l’aplicació d’aquests coneixements bàsics ajudarà a desenvolupar tractaments més específics i directes contra els diferents tipus de càncer”.

Referència de l’article

Baro B., Calabria I., Rodríguez-Rodríguez J.A., Hernáez M.L. Gil C. and Queralt E. Dual regulation of the Mitotic Exit Network (MEN) by PP2A-Cdc55 phospatase. PLoS Genetics. 2013.

Scroll to Top