Per què els tumors es tornen resistents a la quimioteràpia?

CCR_H-E

Una observació molt freqüent en oncologia és el fenomen que un pacient amb un tumor rep un fàrmac i respon molt bé, però al cap de pocs mesos el càncer reapareix i és ara resistent a la quimioteràpia administrada prèviament. Què ha passat? Molts mecanismes contribueixen a explicar aquest efecte denominat “resistència adquirida”, però avui el grup de Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge, Investigador ICREA i professor de Genètica de la Universitat de Barcelona, descriu a la revista oficial del Centre Nacional d’Investigació del Càncer dels Estats Units, The Journal of The National Cancer Institute, l’existència de diferències epigenètiques que expliquen la manca de resposta del tumor que reapareix .

“Hem estudiat cèl·lules de càncer de còlon que eren en principi sensibles al fàrmac oxaliplatí i després es van tornar insensibles a aquest fàrmac i hem trobat que els tumors resistents han inactivat un gen (SRBC) en el seu ADN” explica Manel Esteller “la pèrdua d’activitat succeeix en un gen suposadament implicat en la reparació del material genètic. Per tant aquestes cèl·lules del tumor que reapareix, quan reben el fàrmac reparen ràpidament l’efecte d’aquest i no moren. Estudiant prop de dos-cents pacients amb càncer de còlon comprovem també que la inactivació del gen s’associava a una pitjor supervivència d’aquestes persones malgrat el tractament. Curiosament la pèrdua de la funció d’aquest gen també podria explicar perquè alguns tumors de còlon són resistents ja d’entrada al fàrmac , és el que es coneix com a “resistència primària” conclou Esteller .

El descobriment pot tenir importants repercussions per al tractament personalitzat del càncer de còlon. Si aquestes troballes s’estenen a altres assajos clínics, la determinació de l’estat d’activació del gen SRBC podria ser usada per decidir si un pacient ha de rebre un tipus de fàrmac o un altre. Així mateix l’ús d’una altra família de fàrmacs que retornen l’activitat al gen (fàrmacs epigenètics) podrien restablir la sensibilitat al fàrmac original, el oxaliplatí.

Finalment, s’obre una via molt prometedora per estudiar si mecanismes similars estan succeint en altres tumors humans més enllà del càncer de còlon .

 

Referència
Epigenetic Inactivation of the BRCA1 Interactor SRBC and Resistance to Oxaliplatin in Colorectal Cancer. Moutinho C, Martinez-Cardús A, Santos C, Navarro-Pérez V, Martínez-Balibrea E, Musulen E, Carmona FJ, Sartore-Bianchi A, Cassingena A, Siena S, Elez E, Tabernero J, Salazar R, Abad A, Esteller M. The Journal of the National Cancer Institute, PMID: 24273214, 2013.

Scroll to Top