La Fundació Mútua Madrileña finança un projecte de l’IDIBELL i l’ICO per millorar el diagnòstic molecular de la síndrome de Lynch

mutua (1)

La Fundació Mútua Madrileña, en la X Convocatòria d’Ajuts a la Recerca, ha seleccionat un projecte per millorar el diagnòstic de la síndrome de Lynch liderat per la investigadora Marta Pineda, del grup de recerca en càncer hereditari de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO). L’ajuda concedida és de 33.000 euros i té una durada de dos anys.

Predisposició hereditària al càncer

La síndrome de Lynch és una malaltia de predisposició hereditària al càncer causada per mutacions germinals en els gens reparadors de l’ADN. Les famílies amb síndrome de Lynch presenten un risc més elevat de desenvolupar diversos tipus de càncers, sobretot de còlon i endometri.

En l’anàlisi mutacional de gens reparadors sovint s’identifiquen variants genètiques de significat desconegut, de les quals no podem predir el seu significat biològic ni la seva repercussió clínica. La identificació d’una variant de significat desconegut suposa una limitació important per a la correcta avaluació del risc de predisposició a càncer. Aquest tipus de variants representa el 30% de les alteracions detectades en l’anàlisi mutacional de gens reparadors.

L’objectiu del projecte finançat per la Fundació Mútua Madrileña és estudiar la patogenicitat d’aquestes variants identificades en els gens reparadors MSH2 i MSH6.

El finançament d’aquest projecte suposarà la incorporació de l’estudi funcional d’aquestes variants en la rutina de la Unitat de Diagnòstic Molecular de l’ICO i una millora significativa en el diagnòstic molecular de la síndrome de Lynch.

La determinació de la patogenicitat d’una variant és clau per ajudar a les Unitats de Consell Genètic a fer l’assessorament de les famílies i permet l’estudi predictiu de familiars en risc i l’aplicació de mesures de prevenció i seguiment adequades.

Millores en el diagnòstic

D’altra banda, i coincidint amb l’anunci d’aquest ajut, els investigadors del grup de càncer hereditari de l’IDIBELL i l’ICO, sota la direcció de Gabriel Capellá, han publicat a la revista Journal of Medical Genetics un estudi que presenta la identificació de les primeres mutacions en el gen PMS2 a Espanya . En l’estudi també han participat l’Institut de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias (IMOMA) i la Universitat de Frankfurt.

L’anàlisi mutacional del gen PMS2 és especialment complexa ja que existeixen múltiples pseudogens (seqüències similars a la del nostre gen però que no s’expressen) que el dificulten. L’IMOMA utilitza una metodologia especial que evita els pseudogens i permet identificar les mutacions en PMS2 amb més fiabilitat. Posteriorment, l’estudi funcional de variants de significat desconegut realitzat a l’ICO i a la Universitat de Frankfurt ha permès classificar les variants identificades al gen PMS2.

Aquesta estratègia exhaustiva d’estudi molecular en l’anàlisi genètica del gen PMS2 ha permès la identificació de mutacions responsables d’aquesta síndrome en el 69% dels pacients analitzats.

Referència de l’article
Borràs E., Pineda M., Cadiñanos J., del Valle J.,Brieger A., Hinrichsen I., Cabanillas R., Navarro M., Brunet J., Sanjuan X., Musulen E., van der Klift H., Lázaro C., Plotz G., Blanco I. and Capellá G. Refining the role of pms2 in Lynch syndrome: germline mutational analysis improved by comprehensive assessment of variants. Journal of Medical Genetics. 10.1136/jmedgenet-2012-101511

Scroll to Top