Sònia Forcales: ”BAF60c té un paper essencial per a la diferenciació miogènica”

Sonia Forcades (2)

La conferència “BAF60c-MyoD complex poises chromatin for myogenic differentiation” de la Dra. Sònia Forcales, investigadora de l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC), que va tenir lloc el passat 22 de novembre a la Sala d’Actes de la Universitat de Barcelona (Campus Bellvitge) es va centrar en el paper de BAF60c en la diferenciació muscular i la distròfia muscular.

La Dra. Forcales va parlar de les distròfies musculars (DMD). Hi ha més de 30 tipus de DMD i no hi ha una cura, només tractament amb finalitat pal·liativa. El procés de degeneració és insuficient per fer coincidir el ritme de la degeneració a la DMD. “Nosaltres fem servir un sistema in vitro per estudiar un possible procés de regeneració. Volíem comprendre els canvis epigenètics que ocorren en l’expressió de gens per diferenciar o multiplicar-s’hi. Hi ha tres BAF específiques que codifiquen gens: a, b i c. Però el BAF60c és el més abundant i té un paper essencial per a la diferenciació miogènica”, va dir l’investigadora.

Quin és el paper de BAF60c per al transcriptosoma miogènic?

La regulació a la baixa de BAF60c evita la unió d’un transcriptosoma miogènic actiu. També és important per a qualsevol etapa del muntatge. “Hi ha diferents complexos en mioblasts i miotubs associades al BAF60c. Els nostres col·laboradors a la Xina varen trobar que BAF60c preferentment interactua amb l’homodímer MyoD. BAF60c i MyoD interactua en bioblasts”, va dir Forcales.

Scroll to Top