Memòria d’activitats 2011

portada_memoria_2011_gran (1)

L’any 2011, l’IDIBELL ha continuat apostant per la recerca de qualitat enfocada a la millora de la salut de les persones. Els investigadors de l’Institut han continuat publicant en les millors revistes científiques internacionals i participant en projectes de recerca capdavanters nacionals i internacionals.

La memòria d’activitats de l’IDIBELL 2011 recull els fets més destacats de l’any al centre. Una de les novetats d’aquesta edició és la inclusió d’un apartat amb informació sobre les plataformes i sobre els departaments d’Administració del centre, que permeten dur a terme activitats de recerca de primer nivell.

Més info: Memòria IDIBELL 2011 (pdf)

Scroll to Top