Investigadors de Bellvitge proven un mètode per reduir l’estada hospitalària dels pacients amb pneumònia

Jordi Carratalà (1)

Investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) han trobat un nou mètode segur i efectiu per reduir la durada del tractament antibiòtic intravenós i de l’estada hospitalària dels pacients amb pneumònia adquirida a la comunitat. Aquesta estratègia ajudaria a optimitzar el procés d’atenció dels pacients hospitalitzats amb pneumònia i reduiria els costos hospitalaris.

A Europa, la pneumònia genera una despesa anual superior als 8 mil milions d’euros dels quals més de la meitat corresponen a la partida d’atenció hospitalària. Els pacients afectats per pneumònia comunitària requereixen més temps d’hospitalització que la mitjana dels pacients ingressats. La durada de l’estada a l’hospital és el component més important del cost de la malaltia i, a més, augmenta el risc de complicacions com la flebitis, l’embòlia pulmonar i les infeccions intrahospitalàries. Els investigadors han detectat variacions considerables en la durada de l’estada a l’hospital per als pacients amb pneumònia, la qual cosa suggereix que els metges no utilitzen una estratègia uniforme en la decisió de l’alta hospitalària.

Sovint els pacients amb pneumònia romanen a l’hospital tot i trobar-se clínicament estables perquè han de finalitzar el tractament antibiòtic intravenós. Els autors de l’estudi destaquen que el canvi de via intravenosa a la teràpia oral quan els pacients estan clínicament estables pot ajudar a escurçar i reduir l’estada, així com els costos associats.

Els investigadors han dissenyat un assaig per provar un nou mètode més efectiu i econòmic que l’atenció habitual. El nou procediment aconsegueix reduir la durada de la teràpia amb antibiòtics intravenosos i el temps d’hospitalització dels pacients. El mètode avaluat inclou la mobilització primerenca i l’ús de criteris objectius per canviar a la teràpia amb antibiòtics orals, el que permetria poder avançar l’alta hospitalària. L’estudi, publicat a Archives of Internal Medicine, s’ha realitzat amb 401 pacients adults seleccionats aleatòriament que van requerir hospitalització per pneumònia.

Nou mètode en tres passos

El procediment estudiat es divideix en tres passos. El primer consisteix en la mobilització primerenca del pacient, que passa d’una posició horitzontal a una vertical. Aquest canvi de posició millora la ventilació i la redistribució del flux sanguini amb l’ajuda de fàrmacs optimitzats del tractament de la infecció. Això redueix el risc d’aspiració i ajuda a mantenir l’estat de salut funcional.

El segon pas suposa el canvi de l’administració d’antibiòtics per via intravenosa a l’administració oral, a partir de criteris clínics. Finalment, el tercer pas és l’alta hospitalària quan el pacient es troba clínicament estable. Investigacions anteriors han demostrat en pacients amb pneumònia que l’estabilitat s’aconsegueix quan el risc de deteriorament clínic greu és igual o inferior a l’1%.

Els investigadors conclouen que l’ús d’aquest nou mètode en tres passos és segur i efectiu per reduir la durada del tractament antibiòtic intravenós i l’estada hospitalària dels pacients amb pneumònia. El coordinador de la recerca, Jordi Carratalà, investigador de l’IDIBELL i coordinador de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari de Bellvitge, destaca que aquesta estratègia “ajudarà a optimitzar el procés d’atenció dels pacients hospitalitzats amb pneumònia comunitària, disminuint els costos hospitalaris”.

Referència de l’article: Effect of a 3-Step Critical Pathway to Reduce Duration of Intravenous Antibiotic Therapy and Length of Stay in Community-Acquired Pneumonia. Carratalà J, Garcia-Vidal C, Ortega L, Fernández-Sabé N, Clemente M, Albero G, López M, Castellsagué X, Dorca J, Verdaguer R, Martínez-Montauti J, Manresa F, Gudiol F, Arch Intern Med. Published online May 21, 2012.

Scroll to Top