Investigadors de l’IDIBELL creen una aplicació informàtica que permet l’anàlisi estadística en línia de dades d’expressió de gens

Boostsratio (1)

La revista Computers in Biology and Medicine ha publicat un article sobre la nova aplicació informàtica BootstRatio, creada per investigadors de l’IDIBELL, que permet l’anàlisi estadística en línia de dades d’expressió de gens. L’aplicació és accessible a través de http://regstattools.net/br i ja l’estan utilitzant científics d’arreu del món.

Els investigadors del grup de recerca de Genètica Molecular Humana de l’IDIBELL, liderat per Virginia Nunes, es trobaven amb un problema a l’hora de dotar de significació els resultats de les anàlisis estadístiques de les dades d’expressió de gens. La majoria dels càlculs estadístics que es fan per comparar dades d’expressió de gens pressuposen una distribució normal d’aquestes dades i aquesta distribució no sempre és real.

A partir d’aquest problema i juntament amb Ramon Clèries, expert en estadística del grup de Prevenció i Control del Càncer de l’IDIBELL, van decidir treballar en una anàlisi estadística que, utilitzant tècniques de remostreig permetés generar una distribució hipotètica de les dades sense partir de cap distribució inicial, i que exposés les dades en un llenguatge comprensible per al científic.

Així neix l’aplicació BootstRatio a la qual es pot accedir des d’un servidor remot. “S’hi introdueixen les dades i en pocs temps el programa envia els resultats per correu electrònic en un llenguatge comprensible per al científic”, ha explicat Miguel López de Heredia, investigador CIBERER del grup de recerca de Genètica Molecular Humana de l’IDIBELL. “Els estadístics i els biòlegs de vegades parlem llenguatges diferents. Aquesta nova eina permet una interpretació biològica dels resultats de l’anàlisi estadística”. Clèries ha explicat que l’aplicació BootstRatio “és molt senzilla d’utilitzar i no requereix especialització estadística”.

 

Referència de l’article

Clèries R., Galvez J., Espino M., Ribes J., Nunes V. and López de Heredia M. BootsRatio: A web-based statistical analysis of fold-change in qPCR and RT-qPCR data using resampling methods. Computers in Biology and Medicine 42 (2012) 438-445. doi: 10.1016/j.compbiomed.2011.12-012

Scroll to Top