2011

Les cèl·lules glials podrien ser claus en la teràpia contra malalties neurodegeneratives

Araque ha demostrat que els astròcits del hipocamp, la regió cerebral implicada en processos de memòria i aprenentatge, poden alliberar un neurotransmissor: el glutamat, que potencia la transmissió nerviosa de les neurones. Participant així en una sinapsi tripartida “l’astròcit no regula la conversa entre neurones, participa activament en ella. És una conversa a tres bandes”

Les cèl·lules glials podrien ser claus en la teràpia contra malalties neurodegeneratives Llegir més »

L’IDIBELL participa en un projecte europeu de registre de síndromes diabètiques rares

L’IDIBELL participa en el Euro Rare Diabetes Project, que neix amb l’objetiu de crear un registre de síndromes diabètiques rares per incrementar el coneixement sobre aquestes patologies i fomentar la investigació traslacional. Aquest projecte, en el qual participen facultatius, investigadors i associacions de pacients de tot Europa, està finançat per la Unió Europea. La coordinadora

L’IDIBELL participa en un projecte europeu de registre de síndromes diabètiques rares Llegir més »

Scroll to Top