L’IDIBELL participa en un projecte europeu de registre de síndromes diabètiques rares

L’IDIBELL participa en el Euro Rare Diabetes Project, que neix amb l’objetiu de crear un registre de síndromes diabètiques rares per incrementar el coneixement sobre aquestes patologies i fomentar la investigació traslacional. Aquest projecte, en el qual participen facultatius, investigadors i associacions de pacients de tot Europa, està finançat per la Unió Europea.

La coordinadora del projecte a Espanya és Virginia Nunes, cap del grup de Genètica Molecular Humana de l’IDIBELL i professora de Genètica de la Universitat de Barcelona, gràcies a les seves investigacions sobre la síndrome de Wolfram.

El projecte neix amb con el propòsit de crear un registre de síndromes diabètiques rares como la Síndrome de Wolfram, la de Bardt-Bield o la d’Alström entre d’altres. L’objectiu últim és incrementar el coneixement sobre aquestes patologies i fomentar la seva aplicació en investigació clínica.

El projecte està finançat per la Direcció General de Sanitat i Protecció dels Consumidors de la Unió Europea (DG-SANCO) i compta

amb la participació de facultatius, investigadors i associacions de pacients de tot Europa. Les síndromes diabètiques rares formen part d’un grup de patologies hereditàries de baixa prevalença associades a la intolerància de l’organisme a la glucosa.

Scroll to Top