L’Administració de l’IDIBELL inicia el procés de certificació ISO 9001

Clipboard (1)

L’Àrea administrativa de l’IDIBELL ha començat el procés d’implementació per ser certificada per la norma ISO 9001. El projecte està sent coordinat per la Direcció de Qualitat i hi intervenen tots els departaments d’Administració de l’IDIBELL: Contractació i Compres, Comptabilitat, Recursos Humans, Sistemes d’Informació, Prevenció de Riscos Laborals, Serveis Generals i Manteniment i OSR-OTRI. L’obtenció de la certificació està prevista per al mes de desembre de 2012. L’aposta de l’IDIBELL per certificar els seus processos d’administració té l’objectiu d’augmentar l’eficiència del servei, a partir d’una avaluació inicial i de la millora contínua dels processos.

El projecte es va iniciar a mitjan 2011 amb la celebració de diverses sessions formatives amb els responsables dels departaments d’Administració. El grup de treball ja ha definit la missió, la visió i els valors i el mapa de processos de cada àrea de gestió, i actualment s’estan revisant els procediments generals amb els seus corresponents indicadors, que permetran gestionar i avaluar les millores implantades.

Scroll to Top