L’Administració de l’IDIBELL inicia el procés de certificació ISO 9001

1920x1080-light-steel-blue-solid-color-background_1

L’Àrea administrativa de l’IDIBELL ha començat el procés d’implementació per ser certificada per la norma ISO 9001. El projecte està sent coordinat per la Direcció de Qualitat i hi intervenen tots els departaments d’Administració de l’IDIBELL: Contractació i Compres, Comptabilitat, Recursos Humans, Sistemes d’Informació, Prevenció de Riscos Laborals, Serveis Generals i Manteniment i OSR-OTRI. L’obtenció de la certificació està prevista per al mes de desembre de 2012.

L’aposta de l’IDIBELL per certificar els seus processos d’administració té l’objectiu d’augmentar l’eficiència del servei, a partir d’una avaluació inicial i de la millora contínua dels processos.

El projecte es va iniciar a mitjan 2011 amb la celebració de diverses sessions formatives amb els responsables dels departaments d’Administració. El grup de treball ja ha definit la missió, la visió i els valors i el mapa de processos de cada àrea de gestió, i actualment s’estan revisant els procediments generals amb els seus corresponents indicadors, que permetran gestionar i avaluar les millores implantades.

Scroll to Top