Jordi Sunyer: “El nostre entorn prenatal i en els primers anys té una importància cabdal en el nostre desenvolupament mental”

Clipboard (2)

La contaminació atmosfèrica és un dels riscos ambientals més freqüents que afecten fins el 100% de la població des del naixement fins a la mort. El codirector del CREAL (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental), Jordi Sunyer, ha explicat en el cicle de seminaris IDIBELL la seva recerca en aquest camp.

Diversos estudis han demostrat que les exposicions ambientals i la nutrició durant l’embaràs i els primers anys de vida influencien el nostre desenvolupament i la nostra salut. El 2 de desembre l’investigador Jordi Sunyer ha explicat l’interès del centre que dirigiex en estudiar tres sistemes concrets: el desenvolupament mental dels infants, les patologies respiratòries relacionades amb el desenvolupament pulmonar i l’obesitat infantil.

“En aquests moments estem centrats en estudis de cohorts des de l’inici de l’embaràs perquè creiem que el que està passant en l’embaràs i en els primers anys de vida influeix en el nostre desenvolupament” ha explicat Sunyer, que des de fa un temps centra el seu interès en la contaminació atmosfèrica i el desenvolupament mental. “L’objectiu principal és entendre la contribució de les fonts de contaminació atmosfèriques, en particular, el trànsit, en el desenvolupament de les patologies i deficiències funcionals en el sistema cardiorespiratori i el cervell”.

En aquest sentit ha presentat la cohort que estan estudiant ara sobre els efectes de la contaminació a prop de les escoles. “Sabem que l’aire a l’escola i en el trajecte cap a l’escola juga un paper molt important. Volem mesurar les partícules en aquets ambients, la presència de metalls… i veure com es relacionen amb marcadors de les funcions superiors del cervell”. Mesuren canvis en la velocitat de resposta a estímuls, canvis en l’èxit o fracàs a respondre ordres, la memòria del treball. “Són canvis funcionals” ha explicat Sunyer “que no tenen perquè portar associats canvis clínics però que sí que poden tenir gran impacte social si es relacionen, per exemple, amb el fracàs escolar”.

Scroll to Top