Ferran Azorín: “El coneixement dels mecanismes bàsics de l’epigenètica permetrà en el futur desenvolupar noves estratègies terapèutiques”

Clipboard (5)

El laboratori de l’Institut de Biologia Molecular del CSIC a Barcelona liderat per Ferran Azorín, centra la seva investigació a intentar comprendre els mecanismes bàsics que regulen el funcionament del genoma a través de l’epigenètica. L’investigador ha explicat els seus darrers avenços en aquest camp en el cicle de seminaris IDIBELL el 25 de novembre.

Un dels factors epigenètics que estudia l’equip d’Azorín és la proteïna H1, la menys coneguda de les histones, en Drospohila melanogaster (mosca del vinagre). “L’avantatge d’aquest organisme és que només presenta una variant d’H1 i fa més fàcil el seu estudi”. L’objectiu de la recerca és, a través de la genètica, la biologia molecular i la bioquímica, comprendre quines funcions regula H1: “el que hem vist és que contribueix al manteniment de l’estabilitat genòmica i a altres aspectes com el desenvolupament de les cèl·lules germinals”.

Segons Azorín, l’estudi de l’epigenètica ha evolucionat molt en els últims anys. “Al principi en dèiem cromatina perquè només en coneíxiem els aspectes estructurals però cada vegada coneixem més la importància que te en l’estructuració del genoma, com l’epigenètica regula la genètica… estem aprenent els mecanismes bàsics i acabarem entenent quines malalties estan associades a tot plegat de manera que ens permetrà trobar, en el futur, noves estratègies terapèutiques”.

Scroll to Top