Ben Lehner: “Per què la mateixa mutació em pot matar a mi però a no a tu?”

Aquesta és la gran pregunta que mou tota la recerca al laboratori de Sistemes Genètics que dirigeix l’investigador ICREA Ben Lehner al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Lehner ha explicat els seus darrers avenços dins el cicle de seminaris de l’IDIBELL el passat 4 de novembre.

El grup de Lehner pretén entendre per què dos individus idèntics genèticament, que presenten una mateixa mutació, no sempre presenten el mateix fenotip. “En humans, això s’acostuma a explicar per l’ambient. És per això que estudiem organismes més simples al laboratori on es poden controlar els factors ambientals i amb els quals es poden repetir els experiments moltes vegades. I hem vist que ha d’existir algun altre mecanisme que expliqui per què individus iguals en condicions ambientals controlades no presenten el mateix fenotip”.

Lehner treballa amb llevats i amb C.elegans i el que ha vist és que “l’expressió genètica depèn dels gens i l’ambient però també intervé una variació que es deu a l’atzar. No es tracta d’un interruptor amb les dues posicions on/off i ja està. Hi ha alguna cosa més”.

Ben Lehner utilitza anàlisis experimentals i computacionals per entendre els principis i l’evolució dels sistemes genètics. La seva recerca se centra en entendre i poder predir com les mutacions donen com a resultat canvis fenotípics, i com aquestes mutacions es combinen per causar malalties, l’evolució i la importància de la redundància genètica, l’evolució de les xarxes de regulació i la interacció entre el soroll, la plasticitat i el potencial evolutiu.

Scroll to Top