L’IDIBELL s’adhereix al Pacte Mundial de l’ONU

L’IDIBELL ha signat el Pacte Mundial de l’Organització de les Nacions Unides. Es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu un compromís voluntari en responsabilitat social per part de les entitats signants d’arreu del món.

Aquest objectiu s’assoleix seguint deu principis bàsics en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i anti-corrupció. Aquests principis es basen en declaracions i convencions universals i són els següents:

El Pacte Mundial aporta valor a les empreses. Les ajuda a definir una visió i una estratègia empresarial d’acord amb els principis de responsabilitat social corporativa, que garanteixen la solidesa d’una companyia.

El desenvolupament d’aquests valors ajuda a l’empresa a retenir el talent dels seus treballadors, fent que se sentin més identificats amb l’empresa millorant la seva productivitat i el seu entusiasme.

Aquesta iniciativa mundial contribueix doncs a la creació d’avantatges competitives i a la millora dels resultats de les empreses signants. Ho fa mitjançant l’aprenentatge, incorporant els deu principis bàsics a la seva manera de treballar, i la transparència. El Pacte Mundial ajuda a les empreses a diagnosticar i gestionar els seus riscos i a comunicar els seus avenços en matèria de responsabilitat social a través de l’anomenat Informe de Progrés que es publica anualment.

També contribueix a reduir costos, permet l’accés a mercats financers sostenibles, la reducció del cost del capital i afavoreix la recerca, el desenvolupament i la innovació així com la gestió de riscos.

Nascut l’any 2000, el Pacte Mundial és la major iniciativa mundial de responsabilitat corporativa amb més de vuit mil signats en més de 135 països, 1.400 a Espanya.

Més informació a: www.unglobalcompact.org

Scroll to Top