Experts internacionals participen en la conferència sobre Impressió Genòmica organitzada per l’IDIBELL

El 22 i 23 de setembre s’ha celebrat a l’Institut d’Estudis Catalans l’ICC (Idibell Cancer Conference) sobre Impressió Genòmica. Una vintena de ponents de nou païssos diferents han explicat durant aquests dos dies els seus darrers avenços en la recerca d’aquest procés biològic.
La conferència, esponsoritzada per EMBO, The Company of Biologists, Genoma España i el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) ha reunit prop d’un centenar d’experts en el camp de l’epigenètica de tot el món, donant lloc a debats interactius que han servit per discutir les futures direccions d’aquesta activa àrea de recerca.

De la trobada destaquen la conferència EMBO a càrrec de Howard Cedar sobre l’elecció al·lèlica, així com les presentacions d’Edith Herad sobre la inactivació del cromosoma X, la de Ben Tycko sobre la metilació de l’ADN per SNP, la de Wolf Reik sobre el paper dels miARN imprès en el desenvolupament, i la de Gavin Kelsey sobre la l’establiment de la impressió a la línea germinal.

La impressió genòmica és un fenomen pel qual determinats gens s’expressen o no depenent de si provenen del pare o de la mare.

En néixer cadascú de nosaltres hereta dues còpies (al·lels) de cada gen: una còpia de la mare i una altra del pare. La major part d’aquestes còpies són funcionals per a la majoria dels gens però en alguns casos, com a conseqüència de canvis epigenètics (modificacions químiques en l’ADN), una còpia queda silenciada mentre que l’altra és funcional.

Els gens ‘impresos’ poden estar relacionats amb el desenvolupament de tumors i poden causar diverses patologies com la síndrome d’Angelman o la síndrome de Prader-Willi, ambdues lligades al cromosoma 15.

Les jornades han estat organitzades pel cap de grup de recerca d’Impressió Genòmica i Càncer de l’IDIBELL, David Monk, i per l’investigador del CNRS de Montepellier, Robert Fell.

Scroll to Top