Investigadors de l’IDIBELL identifiquen nous indicadors del risc de patir un càncer gàstric

Investigadors del grup de recerca de Nutrició, Ambient i Càncer de l’IDIBELL han identificat nous factors que alerten d’un elevat risc de desenvolupar un càncer gàstric. Les persones que tenen una infecció per una variant concreta de l’Helicobacter pylori i les que presenten una determinada lesió gàstrica preneoplàsica (precancerígena) tenen un risc molt més elevat de desenvolupar la malaltia que la resta. Els resultats s’han publicat en dos articles a l’International Journal of Cancer i a l’American Journal of Gastroenterology.

Aquests resultats són fruit d’un estudi prospectiu en una població d’alt risc a Espanya i han de permetre desenvolupar una escala del risc, i fer un seguiment més estricte de les persones amb una major probabilitat de desenvolupar el càncer per diagnosticar-lo i tractar-lo en estadis precoços.

Un càncer de mal pronòstic

Els tumors gàstrics són la segona causa de mort per càncer arreu del món, amb més d’un milió de morts cada any. A l’estat espanyol, és el cinquè càncer més freqüent -8.200 casos nous l’any- i el quart que provoca més morts.

El càncer gàstric és un tumor de mal pronòstic. No dóna símptomes en fases inicials, se sol diagnosticar en estadis avançats i no disposa d’un tractament gaire eficaç. Actualment, la supervivència als 5 anys no supera el 23%. Un diagnòstic precoç, quan la lesió encara no és maligna, per exemple, milloraria molt el pronòstic i la supervivència dels afectats.

El procés d’aparició d’un càncer gàstric és força lent, pot durar més de vint anys. Sol iniciar-se amb una infecció per la bactèria Helicobacter pylori que produeix una lesió -una gastritis superficial- que amb el temps, pot evolucionar i esdevenir un càncer.

La infecció per H. pylori és molt freqüent en la població; però la immensa majoria d’infectats (més del 80%) l’eliminen sense problemes. En entre el 10 i el 15% la bactèria produeix una úlcera i només en l’1 o 2% dels casos s’esdevindrà un càncer gàstric. “Un dels reptes de la recerca és trobar marcadors que ens indiquin qui forma part d’aquest 1 o 2%”, explica Carlos Alberto González Svatetz, cap de la Unitat de Nutrició, Ambient i Càncer de l’ICO

i investigador de l’IDIBELL, responsable dels estudis.

Crear una escala de risc

Tot i la rellevància que té el càncer gàstric a nivell mundial, actualment no existeixen guies clíniques sobre com actuar quan arriba un pacient amb molèsties gàstriques i presenta una infecció per Helicobacter pylori i una lesió precursora de càncer gàstric. “Estudis com aquests permeten fer una escala de risc i saber quines persones tenen més probabilitats de desenvolupar un càncer i, per tant, han de sotmetre’s a un control més exhaustiu”, conclou González Svatetz.

Indicadors per predir l’aparició del tumor

En el primer estudi, publicat a International Journal of Cancer, es va fer un seguiment de més de 600 persones de l’Hospital de Soria que havien acudit al centre amb problemes digestius i als quals es va detectar la presència de l’H. pylori i una lesió gàstrica molt inicial. Després de fer una enquesta sobre hàbits de salut, se’n va fer un seguiment durant més de 12 anys. Els investigadors han vist que els pacients que presentaven una lesió inicial denominada ‘metaplàsia intestinal de tipus incomplert’, tenen molt més risc de desenvolupar la malaltia, fins a 12 vegades més, que els que tenien un altre tipus de lesió.

El segon estudi, publicat a American Journal of Gastroenterology, ha analitzat diferents variants d’H. pylori, per determinar si algunes soques són més virulentes que d’altres. Els resultats indiquen que aquells infectats amb l’H. pylori cagA positiu i que té la variant s1/m1 del gen vac1 tenen cinc vegades més risc de desenvolupar un càncer gàstric que els que tenen una infecció per l’H.Pylori que és cagA negatiu i té la variant s2/m2 del gen vac1.

Referència dels articles

C. A. González*, C. Figuereido, C. Bonet*, R. M. Ferreira, M. L. Pardo, J.M. Ruiz Liso, G. Capella* and J.M. Sanz-Anquela. Helicobacter pylori cagA and vacA genotypes as predictors of progression of gastric preneoplastic lessions: a long term follow-up in a high-risk area in Spain. The American Journal of Gastroenterology. doi:10.1038/ajg.2011.1

C.A. González*, M. L. Pardo, J.M. Ruiz Liso, P. Alonso, C. Bonet*, R. M. Garcia*, N. Sala*, G. Capella* and J. M. Sanz-Anquela. Gastric cancer occurrence in preneoplastic lesions: a long term follow-up in a high-risk area in Spain. The International Journal of Cancer. 2010 Dec 1;127(11):2654-60.

*Investigadors de l’IDIBELL

Scroll to Top