Lluís Blanch: “El pas clau és l’acompanyament del professional que té una idea innovadora”

El director de recerca i innovació de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, Lluís Blanch, ha explicat en una conferència a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge quines són les claus per fomentar la innovació i la transferència tecnològica en els centres hospitalaris i de recerca. Va ser el

9 de març. Blanch ha afirmat que “el pas clau és l’acompanyament del professional que té una idea innovadora” perquè els investigadors, metges o infermeres, ha dit Blanch, no saben quins passos han de seguir per negociar amb una empresa o quina és la regulació específica de determinat sector industrial. És per això que la Corporació Sanitària Parc Taulí compta amb una unitat de valorització i innovació

dedicada

a estudiar les idees dels professionals susceptibles de ser convertides en productes o serveis, posar en marxa els mecanismes per transferir-les al mercat (negociació amb empreses, generació d’spin-offs…)

per tal que generin un retorn tant al professional que ha pensat la idea, com al mateix centre, com a la societat en general.

Scroll to Top