Avenços per millorar la comprensió dels tumors neuroendocrins

El registre revela dades inèdites sobre l’epidemiologia, les pràctiques clíniques i el pronòstic dels tumors neuroendocrins gastroenteropancreàtics a Espanya, i aporta informació per millorar la comprensió sobre les disparitats regionals en la incidència dels tumors, els patrons d’atenció i la supervivència en aquesta patologia de caràcter heterogeni en els diferents continents. Aquest treball científic multicèntric, ha estat dirigit per la investigadora Rocío García-Carbonero, de l’Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, i ha comptat amb la col·laboració d’investigadors de la Universitat de Barcelona.

El Grup Espanyol de Tumors Endocrins (GETNE) està presidit per Ramon Salazar i va ser creat el 2005 amb la finalitat de millorar el diagnòstic i tractament dels pacients amb tumors neuroendocrins.

Scroll to Top