Les cèl·lules del càncer segresten i inactiven molècules antitumorals dins dels seus propis nuclis

1920x1080-light-steel-blue-solid-color-background_1

Totes les cèl·lules del cos humà posseeixen un nucli central on es troba l’ADN (el nostre material genètic), un mitjà aquós (citoplasma) on es produeixen les proteïnes i tenen lloc els processos metabòlics, i una capa perifèrica que envolta tota la cèl·lula i li dóna forma (membrana plasmàtica). Existeix un trànsit continu de molècules entre aquests tres compartiments per a permetre el bon funcionament de la cèl·lula.

El recent descobriment de l’equip dirigit per Manel Esteller, investigador ICREA, demostra que aquest trànsit s’interromp en les cèl·lules canceroses. El grup de petites molècules segrestades per la cèl·lula tumoral en el seu nucli són els anomenats microARNs, que no poden exercir la seva activitat normal d’inhibir el desenvolupament del càncer.

“Els tumors descrits”, explica Manel Esteller, “presenten una mutació en una proteïna anomenada Exportina-5, la funció de la qual en una cèl·lula sana és la de fer de taxista i transportar els microARNs des del nucli al citoplasma. Però en aquests càncers és incapaç de conduir-los fora del nucli, per la qual cosa es perd la seva capacitat protectora antitumoral”.

“Aquests resultats tenen conseqüències per millorar el coneixement de les causes del càncer, però també per a possibles nous tractaments, perquè d’una banda es descobreix una nova via alterada en càncer que es desconeixia per complet i, per una altra, es disposa d’una nova diana molecular, cosa que hauria d’estimular la recerca de nous fàrmacs que ajudin a millorar el transport de molècules des del nucli”.

Referència de l’article
Melo SA, Moutinho C, Ropero S, Calin GA, Rossi S, Spizzo R, Fernandez AF, Davalos V, Villanueva A, Montoya G, Yamamoto H, Schwartz Jr, Esteller M. A Genetic Defect in Exportin-5 Traps Precursor MicroRNAs in the Nucleus of Cancer Cells. Cancer Cell

Scroll to Top