Persones

El Departament de Persones és l’encarregat de gestionar tots els procesos relacionats amb els recursos humans l’IDIBELL de forma integral. El departament s’organitza en 3 unitats:

La Unitat de Gestió de Persones gestiona tots els tràmits relacionats amb l’àmbit laboral dels treballadors/es de l’IDIBELL, així com del personal adscrit a la institució vetllant pel compliment de la legislació laboral vigent. És la unitat encarregada de desenvolupar i implementar polítiques de contractació, de retribució i conciliació, entre d'altres.

La Unitat de Talent s'encarrega de coordinar tot el cicle de talent, des de el procés d’atracció, potenciació, avaluació i el reconeixement a la seva sortida. És la unitat encarregada de gestionar els processos de selecció i dissenyar la formació en funció de les necessitats de la institució.

La Unitat de Prevenció de l’IDIBELL constitueix amb el Servei de Prevenció Propi del ICO el Servei de Prevenció Propi Mancomunat (SPPM-ICO-IDIBELL), en els termes previstos en el RD 39/97 de Reglament dels serveis de prevenció. La Unitat s’encarrega de definir i implementar la política de prevenció de riscos laborals de l’IDIBELL.

Lázaro García, Concepción

CONTACTE

Gestió de persones
+34 93 607 38 00 + Ext. 7293 – 2845 – 7003

Talent
+34 93 607 38 00 + 7480 – 7479

Prevenció de riscos laborals
+34 93 260 72 03 Ext. 3790

ADRECES D'INTERÈS

Equip

Caps d'unitat
  • Gardenyes Bernays, Josep
  • Oubiña Albaladejo, Ana
  • Coelho, Ana
Gestors/es
Tècnics/ques
Administratius/ves
Scroll to Top