Persones

El Departament de Persones és l’encarregat de gestionar tots els procesos relacionats amb els recursos humans l’IDIBELL de forma integral. El departament s’organitza en 3 unitats: Gestió de personal, Talent i Prevenció.

La Unitat de Gestió de personal gestiona tots els tràmits relacionats amb l’àmbit laboral dels treballadors i treballadores de l’IDIBELL, així com del personal adscrit a la institució vetllant pel compliment de la legislació laboral vigent. És la unitat encarregada de desenvolupar i implementar polítiques de contractació, de retribució i conciliació, entre d'altres.

La Unitat de Talent s'encarrega de coordinar tot el cicle de talent, des de el procés d’atracció, potenciació, avaluació i el reconeixement a la seva sortida. És la unitat encarregada de gestionar els processos de selecció i dissenyar la formació en funció de les necessitats de la institució.

La Unitat de Prevenció de l’IDIBELL (Servei de Prevenció Propi de IDIBELL), constitueix amb el Servei de Prevenció Propi del ICO el Servei de Prevenció Propi Mancomunat (SPPM-ICO-IDIBELL), en els termes previstos en el RD 39/97 de Reglament dels serveis de prevenció. La Unitat s’encarrega de definir i implementar la política de prevenció de riscos laborals de l’IDIBELL.

avatar_idibell_0

Tba

CONTACTE

Gestió de personal
+34 93 260 72 90

Talent
+34 93 260 38 18

Prevenció de riscos laborals
+34 93 260 72 03

Equip

Caps d'unitat
  • Orce Caurel, Núria
  • Delgado Morales, Raül
Gestors/es
Tècnics/ques
Administratius/ves
Scroll to Top