Interaccions Moleculars

La Plataforma d'Interaccions Moleculars proporciona suport científic i tecnològic a la comunitat científica en el camp de les interaccions moleculars i el metabolisme utilitzant diversos abordatges. En primer lloc, Surface Plasmon Resonance (SPR) permet la monitorització en temps real de qualsevol tipus d'interaccions moleculars (proteïna-proteïna, proteïna-fàrmacs, proteïna-vesícules, proteïna-RNA, ...) i realitza mesures d'alta precisió de les constants d'afinitat i cinètiques, l’especificitat d'unió, isotipatge i cribratge de possibles medicaments / fàrmacs. A continuació, les tecnologies Luminex i SIMOA permeten la detecció de fins a cinquanta biomarcadors diferents alhora en mostres biològiques i fluids utilitzant la tecnologia de perles magnètiques. Finalment, el metabolisme i la bioenergètica, que controlen funcions cel·lulars com la senyalització cel·lular, la proliferació o el destí cel·lular, poden ser mesurats mitjançant el Seahorse en temps real en cèl·lules vives. La respiració mitocondrial, la glucòlisi, la taxa d'oxidació d'ATP i l'oxidació d'àcids grassos es poden mesurar amb alta precisió.
La nostra missió és oferir un suport integrat, des del disseny experimental, l'optimització de les condicions de l'assaig, l'execució d'experiments fins a l'anàlisi de dades i la generació d'informes. La nostra tecnologia punta juntament amb la gran experiència i coneixement en recerca biomèdica i ciència de proteïnes estan alservei d'investigadors interns i externs.

Molec-Interactions-2-1

 

Descobreix els serveis cientificotècnics de l'IDIBELL!

Equip

Cap de Plataforma
  • Silvia Barceló Batllori
Scroll to Top