Bioinformàtica

La Unitat de Bioinformàtica IDIBELL (IBU) va iniciar la seva activitat el 2018. La seva missió és proporcionar a tots els investigadors del campus de Bellvitge assessorament científic, suport metodològic i recursos tecnològics sobre bioinformàtica per millorar tant el nombre com la qualitat dels projectes de recerca amb dades d’omiques. També oferim serveis estàndard a la comunitat externa.

El nostre personal té més de 15 anys d’experiència en disseny experimental, anàlisis de dades òmiques i integració de dades, creació i gestió de bases de dades i ontologies, desenvolupament de pipelines i d’eines, així com una llarga experiència en docència reglada i altres activitats formatives en els camps de les dades òmiques i la bioinformàtica.

L’IBU és membre de la Xarxa Tanslacional de Bioinformàtica (TransBioNet) impulsada i coordinada per l’Institut Nacional de Bioinformàtica Espanyola (INB) i participa en nom d’IDIBELL a l’activitat de Barcelona Bioinformatics (BIB) i del l’Institut CERCA.

bioinformatica

Equip

Cap d'Unitat
  • Jose Luis Mosquera
Personal tècnic
Scroll to Top