Bioestadística

La Unitat de Bioestadística de l'IDIBELL ofereix serveis de consultoria estadística als investigadors del campus IDIBELL però també a d'altres organismes públics i privats. L'oferta de serveis inclou des de la planificació d'estudis fins a l’anàlisi de les dades i l'ajuda a la interpretació dels resultats. El servei treballa de forma integrada amb el servei de farmacologia del HUB i la plataforma UICEC, on dóna el suport i l'assessorament als assajos clínics de la unitat. El servei també ofereix seminaris i cursos de formació.

La nostra missió és ofereix serveis professionals d’anàlisi estadístic als investigadors clínics. El nostre objectiu es col·laborar amb els equips en la totalitat del procés de recerca, no només actuar com a recurs que aborda un anàlisi complex.

 

nuvolbioestadistica_v

Equip

Cap de la Unitat
  • Cristian Tebé
Suport científic
r_logo.svg_
shiny
redcap
Scroll to Top