Finançament

L'IDIBELL finança la seva activitat amb fons públics i privats, procedents de diverses institucions. La recerca biomèdica és cada cop més una activitat col·lectiva, fruit de la col·laboració de diferents persones i institucions que aporten els seus coneixements i la seva experiència per a la consecució d'una fita comuna: millorar la salut de les persones.

Administracions Europees

L'IDIBELL lidera o col·labora en diversos projectes d'alt nivell impulsats per la Comissió Europea. Durant els darrers anys, els investigadors de l'institut han augmentat de manera considerable la seva participació en projectes europeus.

fons europeu de desenvolupament regional

Govern Espanyol

El Ministeri d'Economia i Competitivitat i l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) promouen la recerca en l'àmbit de la salut, a través del desenvolupament de diversos programes d'investigació. L'IDIBELL finança bona part de les seves activitats a través de l'Acció Estratègica de Salut de l'ISCIII. A més, participa en diverses xarxes de recerca nacionals (CIBER i RETIC) i participa en diversos projectes FEDER.

govern d'espanya

Generalitat de Catalunya

El Govern català forma part del Patronat de l'IDIBELL, a través dels departaments de Salut i d'Economia i Coneixement. El Departament de Salut realitza aportacions estructurals per al funcionament de l'institut. A més s'aquestes aportacions al pressupost anuals, la Generalitat de Catalunya finança diversos projectes competitius, a través de diverses convocatòries.

generalitat de catalunya

Projectes Singulars 2015 FEDER S-19

El Projecte d’integració del Centre de Medicina Regenerativa (CMRB) a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) ha comptat amb una subvenció de 1.705.491,55 € de fons FEDER (projectes Singulars 2015 FEDER S-19) i 1.650.000€ del departament de Salut/Generalitat de Catalunya (Acord de Govern 06-10-2015) en conceptes de remodelacions d’espais, noves instal·lacions i equipament.

gene + feder

'Clúster Biomèdic'

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és entitat sòcia d’un Projecte d’especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de L’Hospitalet de Llobregat anomenat ‘L’Hospitalet, ecosistema innovador de salut’ i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

L'Institut participa del Projecte amb l’operació ‘Clúster biomèdic’ que té per objectiu l'impuls i facilitació d’una recerca traslacional d’excel•lència científica contrastada, integrant innovació i transferència tecnològica en biomedicina, així com la potenciació de L’Hospitalet com un clúster biotecnològic per afrontar nous reptes de la medicina personalitzada, fomentant sinèrgies entre els actors del territori.

L’operació, que està prevista durant el període d’actuació Gener 2018 – Desembre 2020, compta amb un pressupost de 1.232.093,91 euros.

Per a més informació poden adreçar-se a la web de l’entitat representant.

logos_pect retallat

Organismes privats

L'IDIBELL, com a centre d'investigació de l'Hospital Universitari de Bellvitge i de l'Hospital Duran i Reynals (ICO), manté acords de col·laboració amb empreses farmacèutiques i biotecnològiques per avaluar nous fàrmacs i dispositius mèdics en diverses fases de desenvolupament.

D'altra banda, l'IDIBELL també rep finançament competitiu de diverses entitats privades que permeten dur a terme activitats de recerca orientades a millorar la salut de les persones.

Fes-nos el teu donatiu solidari!

Scroll to Top