Finançament

L'IDIBELL finança la seva activitat amb fons públics i privats, procedents de diverses institucions. La recerca biomèdica és cada cop més una activitat col·lectiva, fruit de la col·laboració de diferents persones i institucions que aporten els seus coneixements i la seva experiència per a la consecució d'una fita comuna: millorar la salut de les persones.

Administracions Europees

L'IDIBELL lidera o col·labora en diversos projectes d'alt nivell impulsats per la Comissió Europea. Durant els darrers anys, els investigadors de l'institut han augmentat de manera considerable la seva participació en projectes europeus.

fons europeu de desenvolupament regional

Govern Espanyol

El Ministeri d'Economia i Competitivitat i l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) promouen la recerca en l'àmbit de la salut, a través del desenvolupament de diversos programes d'investigació. L'IDIBELL finança bona part de les seves activitats a través de l'Acció Estratègica de Salut de l'ISCIII. A més, participa en diverses xarxes de recerca nacionals (CIBER i RETIC) i participa en diversos projectes FEDER.

govern d'espanya

Generalitat de Catalunya

El Govern català forma part del Patronat de l'IDIBELL, a través dels departaments de Salut i d'Economia i Coneixement. El Departament de Salut realitza aportacions estructurals per al funcionament de l'institut. A més s'aquestes aportacions al pressupost anuals, la Generalitat de Catalunya finança diversos projectes competitius, a través de diverses convocatòries.

generalitat de catalunya

Projecte SINGULARS 2019: Implementació de la Medicina Personalitzada a l’IDIBELL. Creació, rehabilitació i adaptació de nous espais per la implementació del nou programa de Medicina Personalitzada a l’IDIBELL

El projecte Singulars 2019 finança la rehabilitació i adaptació de diverses instal·lacions de l’IDIBELL amb l’objectiu de millorar i integrar els processos de gestió i emmagatzematge de mostres biològiques i de les seves dades assosciades.  S’habilitaran nous espais de processament i de preservació de mostres biològiques,  i s’equiparà la Unitat de Bioinformàtica per reforçar la gestió de les dades derivades de l’anàlisi d’aquestes mostres.

El projecte suposa un impuls per la Medicina Personalitzada al campus i permetrà que els pacients de l’Institut Català d’Oncologia  (ICO) i de l’Hospital de Bellvitge (HUB) es beneficiïn de les noves i millorades infraestructures, alhora que ajudarà a crear nou coneixement.

Aquest projecte té un pressupost de 2.124.000 € i compta amb un cofinançament de 1.062.000 € per part del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Convocatòria EMC/954/2019, de 9 d'abril, per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d’R+D.

Gene DRU i Catalunya 2030

Projectes Singulars 2015 FEDER S-19

El Projecte d’integració del Centre de Medicina Regenerativa (CMRB) a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) ha comptat amb una subvenció de 1.705.491,55 € de fons FEDER (projectes Singulars 2015 FEDER S-19) i 1.650.000€ del departament de Salut/Generalitat de Catalunya (Acord de Govern 06-10-2015) en conceptes de remodelacions d’espais, noves instal·lacions i equipament.

gene + feder

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial 4locaLHealth: Recerca, Innovació i Salut al territori a través de la medicina personalitzada.

El projecte 4locaLHealth és el resultat d‟un procés d‟alineació estratègica de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet i la resta d‟entitats col·laboradores del projecte (IDIBELL, Hospital Universitari de Bellvitge, Institut Català d’Oncologia i Hospital Materno-infantil Sant Joan de Déu) per Impulsar la medicina personalitzada com a sector d'especialització territorial per avançar en el desenvolupament de la investigació i la innovació sanitària, així com la generació de nova activitat econòmica, vinculant la xarxa empresarial i la indústria, per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. L’IDIBELL lidera dues operacions del projecte 4locaLHealth, que s’emmarca en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020:

L’operació d’Impuls a les estructures de recerca i innovació per donar resposta als nous reptes de la medicina personalitzada té com objectius principals ampliar la capacitat del Biobanc HUB-ICO-IDIBELL; desplegar la Unitat de Bioinformàtica; apoderar al pacient perquè adopti un paper més actiu i conscient en la gestió de la seva malaltia i en els processos definició d’objectius de recerca; i accelerar els projectes de recerca en Medicina Personalitzada. Aquesta operació, té un pressupost de 907.073,74€ i compta amb un cofinançament a càrrec de pressupost de l’Administració de la Generalitat de 453.536,87€.

L’operació Projecte de medicina 5P a l’Hospital Universitari de Bellvitge té com objectius principals esdevenir un centre de referència en diagnòstic molecular per a malalties constitutives no neoplàsiques; crear el Banc de Microbiota que ha de permetre facilitar el TMF a pacients amb malaltia greu per C. difficile i aplicar el coneixement generat per ser aplicat en altres patologies; i crear la Unitat de Genètica Clínica vinculada principalment a Malalties Minoritàries. Aquesta operació té un pressupost de 936.147,50€ i compta amb un cofinançament a càrrec de pressupost de l’Administració de la Generalitat de 468.073,75€.

gene + feder

'Clúster Biomèdic'

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és entitat sòcia d’un Projecte d’especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de L’Hospitalet de Llobregat anomenat ‘L’Hospitalet, ecosistema innovador de salut’ i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

L'Institut participa del Projecte amb l’operació ‘Clúster biomèdic’ que té per objectiu l'impuls i facilitació d’una recerca traslacional d’excel•lència científica contrastada, integrant innovació i transferència tecnològica en biomedicina, així com la potenciació de L’Hospitalet com un clúster biotecnològic per afrontar nous reptes de la medicina personalitzada, fomentant sinèrgies entre els actors del territori.

L’operació, que està prevista durant el període d’actuació Gener 2018 – Desembre 2020, compta amb un pressupost de 1.232.093,91 euros.

Per a més informació poden adreçar-se a la web de l’entitat representant.

logos_pect retallat

Organismes privats

L'IDIBELL, com a centre d'investigació de l'Hospital Universitari de Bellvitge i de l'Hospital Duran i Reynals (ICO), manté acords de col·laboració amb empreses farmacèutiques i biotecnològiques per avaluar nous fàrmacs i dispositius mèdics en diverses fases de desenvolupament.

D'altra banda, l'IDIBELL també rep finançament competitiu de diverses entitats privades que permeten dur a terme activitats de recerca orientades a millorar la salut de les persones.

Fes-nos el teu donatiu solidari!

Scroll to Top