Spin-offs

Què és una spin off?

Una Spin off és una petita empresa de nova creació, nascuda per al desenvolupament i/o explotació de productes o serveis basats en tecnologies o coneixements que provenen d'activitats de recerca realitzada en un centre o institució de recerca públic o privat.

2015
2016
2017
ADmit Therapeutics (ADmit)

Spin-off creada amb l'objectiu de desenvolupar i comercialitzar un nou Kit per a la detecció primerenca d'Alzheimer mitjançant una anàlisi epigenètic en sang, a partir de mesures de metilcitosines en l’ADN mitocondrial.

L'objectiu principal d’ADmit Therapeutics és desenvolupar un kit de diagnòstic barat, ràpid i indolor que es pugui utilitzar en una primera etapa per a la detecció  d’Alzheimer en pacients amb deteriorament cognitiu lleu, tant en atenció primària com en hospitals i mútues mèdiques privades. Centrat com a pla de prevenció en l'edat madura, la detecció primerenca permetria una intervenció ràpida per disminuir la progressió de la malaltia, millorar la qualitat de vida del pacient i minimitzar els costos directes i indirectes associats per als sistemes de salut i les famílies.

admit_0
Xenopat

Spin-off que ofereix serveis centrats en l'assistència al desenvolupament de fàrmacs contra el càncer i el tractament oncològic personalitzat.

Xenopat ofereix els seus serveis mitjançant la utilització d’rthoxenograts®, models de ratolins en què s'implanta un petit tros de tumor humà (xenoempelt) en el mateix òrgan d'origen (xenoempelts ortotòpics derivats de pacients (PDXs)).

A més a més, posseeix drets exclusius no només per generar nous orthoxenograts® basats en les necessitats dels clients, sinó també per explotar l’OrthoXenoBank®, una col·lecció composta per més de 200 models que representen els subtipus histològics més freqüents dels següents punts: còlon, pulmó, ovari, pàncrees, endometri, sarcomes, cap i coll, fetge i cèl·lules germinals entre d'altres.

xenopat_0
TRACTIVUS

Spin-off de base tecnològica creada amb l'objectiu de desenvolupar pròtesis de silicona (mitjançant tecnologia 3D) personalitzables per cada tipus de pacient, recobertes de superfícies bioactives (antibacterianes i/o alliberadores de fàrmacs). Els principals reptes de Tractivus per als propers 2 anys consisteixen en optimitzar la pròtesi antibacteriana i la seva escalabilitat, validar-ne l'activitat i seguretat, iniciar assajos preclínics regulatoris i clínics i traslladar la tecnologia a altres dispositius.

tractivus_0
VCN BIOSCIENCES

Spin-off focalitzada en el desenvolupament de noves aproximacions terapèutiques per a tumors que no tenen un tractament efectiu.

La companyia, fent ús de la plataforma tecnològica que representen els adenovirus oncolítics, dissenya agents altament selectius i molt eficients que es repliquen i auto-amplifiquen exclusivament en cèl·lules tumorals. La selectivitat dels adenovirus oncolítics de VCN Biosciences permet la seva administració per via sistèmica, un fet especialment rellevant per al tractament del càncer disseminat. Al contrari del que succeeix amb la quimioteràpia, la capacitat dels virus d'auto-amplificar-se en les cèl·lules tumorals permet que la dosi efectiva terapèutica s'incrementi amb el temps. Aquest conjunt de propietats fa que els candidats de VCN constitueixin una alternativa prometedora en el tractament de tumors refractaris, com ho són els tumors de pàncrees, que constitueixen els tumors diana de VCN-01.

vcn_0
REMAb THERAPEUTICS

Spin-off de base biotecnològica que desenvolupa un concepte nou per a prevenir les infeccions nosocomials gram-negatives multiresistents a les Unitats de Cures Intensives (UCI).

Els objectius principals són el desenvolupament de tractaments farmacològics (RA-0Xs) basats en el concepte de l'eliminació selectiva de l’anticòs circulant anti-αGal, potenciant la immunitat contra bacteris gram-negatius entèrics multiresistents: Escherichia coliPseudomonas aeruginosa i Klebsiella pneumoniae. Aquest tractament està indicat com a prevenció a les infeccions nosocomials sabent que aquestes infeccions en les UCI (30-50% dels pacients ingressats) són causades principalment per bacteris gram-negatius multiresistents.

remab_0
Scroll to Top