David Llobet i Eva González Suárez reben ajuts de l’AECC en el Dia Mundial de la Investigació del Càncer

efou6jzxoaaohib

Amb motiu del Dia Mundial de la Recerca en Càncer (WCRD en les seves sigles en anglès), que cada any té lloc el 24 de setembre, l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) ha fet pública la concessió dels seus Ajuts anuals en un acte oficial presidit per Sa Majestat la Reina. Aquest any, l’AECC ha lliurat gairebé 21 milions d’euros per finançar 171 projectes que se sumen als 56M € amb els que avui s’estan finançant 380 projectes de recerca en desenvolupament.

 

David Llobet, investigador principal del grup de càncer ginecològic de IDIBELL, ha rebut un ajut LAB AECC per desenvolupar el primer tractament personalitzat real en pacients amb càncer d’endometri, el tumor més freqüent del tracte genital femení. “Aproximadament, una de cada 37 dones desenvoluparà aquesta malaltia al llarg de la seva vida, i aproximadament el 50% d’elles morirà en menys d’un any, el que s’explica en part per la manca de tractaments personalitzats o eines moleculars que permetin una millor selecció de les pacients”, explica Llobet.

 

El projecte de Llobet es basa en l’estudi d’un procés cel·lular d’autodigestió, conegut com autofàgia, que les cèl·lules del càncer utilitzen per resistir al tractament antitumoral. “El nostre objectiu és identificar fàrmacs que ens permetin modular aquest procés, ja sigui inhibint-lo o incrementant-lo, per tal d’eliminar d’aquestes cèl·lules, bé per inanició o per un autoconsum descontrolat. Ens proposem caracteritzar aquesta funció cel·lular per al desenvolupament del primer tractament personalitzat real en pacients amb càncer d’endometri”, afegeix.

 

Per la seva banda, Eva González-Suárez, investigadora del programa Oncobell de IDIBELL, i líder del grup de recerca en ‘transformació i metàstasi’, ha rebut un ajut “Ideas Semilla” per impulsar els seus projectes en càncer de mama. “Concretament, ens centrarem en el càncer de mama triple negatiu, que és un subtipus d’alta agressivitat i que s’associa per tant a una mortalitat elevada ja que no existeixen teràpies dirigides. Precisament, el nostre objectiu en el projecte és identificar noves teràpies dirigides”, explica.

 

Els resultats del grup fins ara suggereixen que, inhibint la via de senyalització de RANK, una proteïna en la que porten treballant gairebé 20 anys, es podrien atacar aquests tumors. Existeixen, de fet, inhibidors en clínica contra aquesta via de senyalització, però aquests inhibidors no funcionen en el context del càncer de mama triple negatiu, bàsicament perquè en aquest cas no s’expressa la proteïna contra la qual van dirigits. “El nostre projecte “Ideas semilla” buscarà, a partir de les evidències obtingudes fins ara, alternatives per inhibir aquesta via de senyalització”, conclou González-Suárez.

 

 

Finalment, la jove investigadora Mariona Terradas, del grup de càncer hereditari liderat per la Dra. Laura Valle, ha rebut també una Beca Investigador AECC lliurada oficialment en l’acte de Madrid.

 

 

 

Un Pla Nacional d’Investigació en Càncer amb cinc punts fonamentals

 

L’AECC ha aprofitat el WCRD per tornar a demanar un Pla Nacional d’Investigació en Càncer per arribar al 70% de supervivència mitjana a cinc anys en l’any 2030. Aquest Pla de Recerca en Càncer ha de contemplar almenys cinc punts fonamentals per assolir els objectius:

 

 

  • Almenys duplicar la inversió que s’ha fet en els últims 10 anys, que ha estat de 1550 milions d’euros, fins a arribar als 3000 el 2030.
  • Potenciar el talent investigador a través del suport específic als joves investigadors.
  • Ajustar la recerca que es fa a Espanya a la realitat epidemiològica del país.
  • Impulsar la innovació en càncer reduint aquesta travessia del desert per la qual es passa en les últimes fases de la investigació.
  • Potenciar els assaigs clínics no comercials.

 

Scroll to Top