Llum verda a REMAB, la nova Spin-Off de l’IDIBELL

remab2

REMAB Therapeutics,  la nova Spin-off de IDIBELL, va finalitzar el procés de constitució oficial a finals del passat mes d’abril de 2018. L’empresa compta amb els doctors Rafael Máñez (IP) i Daniel Bell, pertanyents al grup de recerca en immunitat innata i patologia del pacient crític, com a socis fundadors, juntament amb IDIBELL.

REMAB té com a principal objectiu del desenvolupament d’una nova molècula per al tractament preventiu d’infeccions nosocomials per bacteris Gram negatiu. El tractament es basa en l’eliminació sistèmica d’uns anticossos naturals anomenats “no neutralitzants” que afavoreixen el creixement del patogen, interferint en la resposta natural del sistema immune. Es tracta d’un nou enfocament amb un mecanisme d’acció innovador que obrirà una nova visió en la manera de tractar i / o prevenir diverses patologies.

Una Spin off és una petita empresa de nova creació, nascuda per al desenvolupament i / o explotació de productes o serveis basats en tecnologies o coneixements que provenen d’activitats de recerca realitzada en un centre o institució de recerca públic o privat. A hores d’ara, REMAB constitueix la setena spin-off creada el IDIBELL, i una de les cinc en actiu. La seva capitalització ha estat possible gràcies a la inversió d’àngels inversors i l’equip promotor.

Scroll to Top