El consorci europeu IT-LIVER revela noves funcions del TGF-beta en càncer de fetge

20170329_Fabregat_CancerLetters2

Resultats recents del grup de recerca en TGF-beta i càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), en el context d’IT-Liver, una acció europea col·laborativa entre diversos grups de recerca i liderada per la Dra. Isabel Fabregat, han conduït a entendre millor el paper de la citoquina TGF-beta en càncer de fetge. El seu treball, publicat per la revista Cancer Letters, mostra com el TGF-beta és capaç de modular no només la capacitat migratòria de la cèl·lula de carcinoma hepatocel·lular sinó també la seva capacitat com a cèl·lula iniciadora de tumors.

El TFG-beta juga un paper dual en càncer:a l’inici de la patologia, actua com a supressor de tumors, però en estats avançats en pot promoure la generació. “El que fins ara s’havia estudiat amb més detall és la relació entre el potencial tumorigènic del TGF-beta i la seva capacitat d’induir un procés conegut com a transició epiteli-mesènquima, que afavoreix la migració de les cèl·lules canceroses. El present treball també posa de manifest que durant aquest procés el TGF-beta també podria modular la capacitat de la cèl·lula tumoral de comportar-se com a iniciadora de tumors”, explica la Dra. Isabel Fabregat, professora associada de la Universitat de Barcelona i darrera autora del treball.

“El tumor necessita que aquelles cèl·lules que passen al torrent circulatori o limfàtic tinguin capacitat migratòria per possibilitar el seu trasllat en fases d’invasió, però alhora també cal que aquestes cèl·lules tinguin capacitat d’iniciació tumoral per tal de poder metastatitzar i expandir-se un cop han arribat al seu destí”, comenta la investigadora de l’IDIBELL. Les cèl·lules de tipus epitelial poden actuar com a cèl·lules iniciadores de tumors, però no tenen capacitat de migració; en canvi, les cèl·lules mesenquimals tenen alta capacitat migratòria.

“Curiosament, l’estudi demostra que les cèl·lules amb major capacitat com iniciadores de tumors no són les de tipus mesenquimal, sinó les que expressen un fenotip intermedi epiteli-mesènquima, que combinaria la capacitat de cèl·lula iniciadora amb un major potencial migratori; aquesta és la gran novetat que aporta el nostre treball”, afegeix Fabregat.

El consorci IT-Liver (Inhibint TGF-β en malalties hepàtiques), que ha possibilitat l’estudi, és una xarxa de formació inicial europea Marie Curie (ITN) liderada des de l’IDIBELL. Durant els últims 4 anys, IT-Liver ha creat un programa combinat d’investigació i capacitació tant per a investigadors en fase primerenca com per a investigadors experimentats, amb l’objectiu de conèixer millor els mecanismes moleculars de la malaltia hepàtica en què participa el TGF-beta, a més de proporcionar una comprensió profunda de la biologia molecular de les cèl·lules del fetge i millorar també les competències en activitats de transferència de tecnologia (per exemple, gestió de propietat intel·lectual, valorització i emprenedoria).

Scroll to Top