Els fons FEDER recolzen la integració del CMRB a les instal•lacions de l’IDIBELL

feder_2

La Direcció General de Recerca de la Secretaria d’Universitats i Recerca (Departament d’Empresa i Coneixement) ha concedit un projecte a l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) per a la optimització, adaptació, millora de les instal•lacions i adquisició d’equipament tecnològic a l’Institut d’Investigació de Bellvitge (IDIBELL) de cara la propera integració del Centre de Medicina Regenerativa (CMRB) en aquests espais.  El projecte, que es financia a través del Fons Europeu per al Desenvolupament Regional (FEDER), té un cost total de 3.410.983,08€, dels quals se’n subvencionen 1.705.491,54 €, el 50%.

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és un instrument financer de la Comissió Europea. Aquests fons són subvencions a fons perdut i es gestionen directament per les administracions públiques; en el projecte atorgat a l’IDIBELL, la gestió queda a càrrec del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i s’emmarca dins de les ajudes a projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial d’edificacions per infraestructures d’R+D que possibilitin la generació de recerca d’excel•lència, l’atracció del talent i el desenvolupament d’activitats de transferencia del coneixement i valorització.

La finalitat del FEDER és enfortir la cohesió econòmica i social a la Unió Europea, per tal de corregir els desequilibris entre les seves regions. En entre altres actuacions, FEDER finança les infraestructures vinculades especialment a la investigació i la innovació, a les telecomunicacions, al medi ambient, a l’energia i el transport.

Scroll to Top