La manipulació de petits ARNs endògens permet recuperar una infertilitat transgeneracional progressiva en C.elegans

imagen-noticia-cell-reports

Cada dia se’n sap més sobre l’estructura dels genomes i la seva influència en la regulació de l’expressió dels gens. En la investigació dels components dels genomes, el model de nematode C. elegans és pioner ja què el seu genoma va ser el primer d’un organisme multicel·lular a ser seqüenciat.

L’estudi publicat per la revista Cell Reports, és el resultat de la col·laboració de l’equip de Julián Cerón en el grup de Quimioresistència i factors predictors de resposta tumoral i medi ambient estromal de l’IDIBELL amb els grups de Ben Lehner i Juan Valcárcel del Centre de Regulació Genòmica (CRG). Els investigadors han descrit la influència de gens antisentit i de petits ARN d’interferència endògens (siRNAs) en la regulació del gen TOR, un gen altament conservat en eucariotes que regula el creixement i el metabolisme d’organismes en resposta a nutrients.

Els autors de l’estudi han demostrat que aquest mecanisme influeix en la fertilitat de l’animal. “Si manipulem l’expressió de TOR i el balanç de les seves isoformes” ha explicat Cerón “som capaços de revertir la infertilitat que es transmet epigenèticament entre generacions d’animals mutats”.

Co-option of the piRNA Pathway for Germline-Specific Alternative Splicing of C. elegans TOR. Barberán-Soler S, Fontrodona L, Ribó A, Lamm AT, Iannone C, Cerón J, Lehner B, Valcárcel J. Cell Reports. 2014 Sep 10. pii: S2211-1247(14)00679-2.

Scroll to Top