Proposen una alternativa terapèutica per combatre el càncer testicular resistent a la quimioteràpia

quimioterapia

Investigadors del grup de recerca en Angiogènesi tumoral de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) liderat per Francesc Viñals han publicat un estudi a la revista Clinical Cancer Research en que proposen una alternativa de tractament als pacients de càncer testicular resistents al cisplatí. El tumor testicular té una taxa de curació del 90% ja què té una cirurgia relativament senzilla i perquè és el tumor que millor respon a la quimioteràpia, especialment al cisplatí. Tot i això, hi ha percentatge de tumors més agressius que fan mestàstasi. Entre aquests, el 80% també es curen però la resta o bé són directament resistents al cisplatí (pacients refractaris) o bé adquireixen resistència a aquest fàrmac (pacients amb resistència adquirida).

L’equip de Francesc Viñals treballa des de fa anys en trobar alternatives terapèutiques per aquests pacients utilizant models preclínics d’aquests tumors testiculars. Resultats del seu grup indiquen un clar efecte anti-tumoral tant per part d’anti-angiogènics, de fàrmacs anti-receptors de la família de l’EGF com de la seva combinació en models refractaris al cisplatí. Aquests darrers anys l’equip del Dr. Viñals s’ha centrat en estudiar els mecanismes moleculars que duen a les cèl·lules tumorals del coreocarcinoma (un tipus de càncer testicular agressiu) a adquirir aquesta quimioresistència al cisplatí. “Algunes cèl·lules són capaces d’eliminar la via d’entrada del cisplatí o de destoxificar la droga. Hi ha adaptacions diverses. La que nosaltres hem estudiat és la resposta cel·lular que implica activar les vies de senyalització que estimula la supervivència de la cèl·lula”.

“La cèl·lula interpreta el cisplatí com una agressió i activa mecanismes per contrarestar aquest senyal. Segrega factors de creixement i supervivència que estimulen les vies de supervivència. Una d’aquests vies és la PI3quinasa-AKT” ha explicat Viñals. En aquest treball els investigadors han observat que el receptor d’un aquests factors que activa la via PI3quinasa-AKT, el PDGFRbeta presenta nivells molt elevats tant en pacients amb coreocarcinoma resistent al cisplatí com en línees cel·lulars i ratolins als que se’ls ha fet resistents a aquest quimiofàrmac. “Actualment” ha explicat Vinyals “existeixen fàrmacs al mercat que bloquegen el receptor PDGF i hem vist en línees cel·lular i en ratolins que quan la cèl·lula recupera els nivells normals, també recupera la sensibilitat al cisplatí. Per tant la nostra proposta per a pacients amb coreocarcinoma resistent és donar-los aquest fàrmacs però continuar administrant-los cisplatí per no deixar de lluitar contra el tumor”.

Tot i que aquest fàrmacs ja s’utilitzen a la clínica, el següent pas del grup de Viñals seria poder realitzar un assaig clínic per comprovar que l’alternativa també funciona en humans. “El problema és el finançament” diu l’investigador “i per això necessitem generar interès en la indústria farmacèutica i tenint en compte que el càncer testicular no està considerat un ‘big killer’ és difícil. En la meva opinió, en aquests casos les institucions públiques haurien d’assumir la responsabilitat pot ser a través d’una agència europea que s’encarregués de valorar noves propostes terapèutiques i del seu finançament per traslladar-les a la clínica.”

 

Article de referència

M. Juliachs, C. Muñoz, C.A. Moutinho, A. Vidal, E. Condom, M. Esteller, M. Graupera, O. Casanovas, J.R. Germà, A. Villanueva and F. Viñals. The PDGFRβ-AKT Pathway Contributes To CDDPAcquired Resistance In Testicular Germ Cell Tumors. Clincal Cancer Research clincanres.1131.2013. Juliachs M, Castillo-Ávila W, Vidal A, Piulats JM, Garcia Del Muro X, Condom E, Hernández-Losa J, Teixidó C, Pandiella A, Graupera M, Casanovas O, Germà JR, Villanueva A, Viñals F. ErbBs inhibition by lapatinib blocks tumor growth in an orthotopic model of human testicular germ cell tumor. International Journal of Cancer 133: 235-246, 2013.

Juliachs M, Vidal A, Del Muro XG, Piulats JM, Condom E, Casanovas O, Graupera M, Germà JR, Villanueva A, Viñals F. Effectivity of pazopanib treatment in orthotopic models of human testicular germ cell tumors. BMC-Cancer 13: 382, 2013.

Scroll to Top