Pedro M. Fernández Salguero: “Els transposons podrien representar fins a un 15% del genoma humà”

L’investigador de la Universitat d’Extremadura Pedro M. Fernández Salguero ha explicat els seves darrers avenços en la recerca de la funció dels transposons, seqüències curtes de ADN que es mouen por tot el genoma, en la regulació de gens. Ha estat el 28 d’octubre en el cicle de seminaris del IDIBELL.

Fernández Salguero ha destacat la necessitat d’estudiar aquest material genètic que, “fins a fa pocs anys, es considerava ADN escombraries. No obstant això, diversos estudis demostren que estan implicats en la regulació de determinats gens”. “És important recalcar” ha dit l’investigador “que els trasnposons podrien representar el 15% del genoma humà i, de fet, tot el material genètic mòbil podria representar entre el 40 i el 50%”.

El laboratori liderat por l’investigador extremeny se centra por un costat a estudiar si els gens regulats per aquests elements tenen un paper en el desenvolupament de cèl·lules germinals, és dir com podria afectar a la fertilitat, i per l’altre, en el paper que podrien tenir en càncer, especialment en la migració, invasió i metàstasi de les cèl·lules tumorals.

“Si es demostra que aquests elements són importants en la regulació dels gens que mantenen la desdiferenciació de les cèl·lules tumorals, pas previ a la metàstasi, podríem estudiar la manera de modular aquests trasnposons com a eina terapèutica”. No obstant això Fernández Salguero ha advertit que “encara estem molt lluny d’aquesta possible aplicació. De fet, en humans, encara no coneixem gairebé res de com funcionen els trasnpososns”.

Scroll to Top