Descobreixen una alteració epigenètica en càncer de mama que prediu la manca de resposta a determinats tractaments de quimioteràpia

Investigadors de l’IDIBELL han col·laborat en un estudi que caracteritza una proteïna anomenada RBM38, clau en la regulació de la mort de les cèl·lules tumorals, que es desactiva en els tumors mamaris, fent-los més resistents a determinats tractaments de quimioteràpia.

L’estudi ha estat coordinat per investigadors del Netherlands Cancer Institute. Els resultats es publiquen en el darrer número de la revista Nature Communications.

La proteïna p53 anomenada guardià del genoma s’encarrega d’eliminar les cèl·lules premalignes.

Els investigadors han descobert que la RBM38 l’ajuda a exercir aquesta defensa mitjançant el control d’unes petites molècules reguladores denominades microARNs. L’investigador de l’IDIBELL Manel Esteller ha explicat que “aquesta funció normal de RBM38” que faria desaparèixer les cèl·lules amb defectes susceptible d’originar un tumor es perd en el càncer de mama”.

L’estudi conclou que els tumors mamaris desactiven epigenèticament el gen de RBM38 (es produeix una alteració química en l’ADN del gen que codifica per aquesta proteïna), de manera que no pot interactuar entre p53 i els microARns per evitar el creixement anòmal. “Seria com una missió de pau fracassada de l’ONU” ha explicat Esteller.

Aplicació pràctica

Segons Manel Esteller, aquesta troballa, a més d’aprofundir en el coneixement dels orígens del càncer, també podria tenir una aplicació pràctica. “Els tumors de mama en els quals no funciona la proteïna RBM38 són especialment resistents a determinades quimioteràpies, com les que contenen el fàrmac doxorubicina. Per tant podria ajudar a seleccionar en aquests pacients un tractament amb un altre fàrmac per maximitzar les probabilitats que els pacient respongui a la teràpia.

Referència de l’article

Nicolas Léveillé, Ran Elkon, Veronica Davalos*, Vijayalaxmi Manoharan, Dave Hollingworth, Joachim Oude Vrielink, Carlos le Sage, Carlos A. Melo, Hugo M. Horlings, Jelle Wesseling, Jernej Ule, Manel Esteller*, Andres Ramos & Reuven Agami.Selective inhibition of microRNA accessibility by RBM38 is required for p53 activity. Nature Communications 2:513. doi: 10.1038/ncomms1519

*Investigadors de l’IDIBELL

Scroll to Top