Joan X. Comella: “Com més ‘musculades’ estan les nostres neurones, més protecció tenen en un entorn hostil”

1920x1080-light-steel-blue-solid-color-background_1

El grup de recerca de l’investigador Joan X. Comella centra la seva recerca a caracteritzar i conèixer els mecanismes moleculars de determinades proteïnes que bloquegen la mort cel·lular en el sistema nerviós. Una mort cel·lular freqüentment relacionada amb processos inflamatoris. “Aquestes proteïnes protegeixen les neurones de la mort cel·lular” ha explicat Comella en una conferència emmarcada en el cicle de seminaris de l’IDIBELL el passat 17 de juny.
“Volem caracteritzar aquestes proteïnes, saber quins són els mecanismes que regulen els seus nivells en el sistema nerviós” ha explicat Comella perquè, tot i que en les malalties neurodegeneratives influeixen molts altres factors, l’estat de la neurona abans de rebre l’agressió neuroinflamatòria també pot ser important: “Quan més ‘musculades’ estan les nostres neurones, és a dir quan tenen nivells elevats d’aquestes proteïnes, estan més protegides en un entorn hostil, com són les situacions de neuroinflamació”.

En aquest sentit, el grup de senyalització cel·lular i apoptosi que Joan X. Comella lidera al Institut de Recerca de la Vall d’Hebron (VHIR) està treballant, amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, per obtenir un model de ratolins transgènics que sobreexpressin aquestes proteïnes protectores per veure de quina manera aquest augment de la protecció actua sobre malalties neuronals com l’Alzheimer o la isquèmia. “En malalties com l’Alzheimer hem vist que la

davallada en l’expressió d’aquestes proteïnes es produeix just abans que les neurones comencin a morir. Això suggereix, tot i que no està demostrat, que la caiguda dels nivells de proteïna fa que les neurones no puguin resistir l’agressió i morin” per això diu Comella, “la volem sobreexpressar de forma artificial i veure si així les neurones sobreviuen”. Si fos així, les proteïnes serien candidates a ser una diana terapèutica per prevenir o tractar aquestes malalties.

Scroll to Top