Stefano Indraccolo: “La pregunta clínicament rellevant és: com respondrà el pacient a la teràpia anti-angiogènica?”

1920x1080-light-steel-blue-solid-color-background_1

Per Indraccolo doncs, la pregunta clínicament rellevant és : “com respondrà el pacient a la teràpia anti-angiogènica?” En molts casos la medicina molecular serveix per trobar dianes terapèutiques que ens permeten realitzar tractaments personalitzats de càncer” ha explicat Indraccolo que ha afirmat que “malauradament en teràpies anti-angiogèniques això encara no ha estat possible”. El seu grup ha publicat recentment un estudi que suggereix que la via de senyalització de l’AMPK (implicada en la regulació del metabolisme cel·lular)podria estar associada a la resposta a aquestes teràpies

en determinats fenotips. Segons l’investigador, depenent de si el tumor és altament glucolític o no, la resposta a la teràpia anti-angiogènica serà diferent. Per tant, ha afirmat “necessitem tècniques d’imatge com la ressonància magnètica per espectroscòpia o la tomografia per emissió de positrons que ens permetin conèixer el metabolisme del tumor abans de decidir si és adequat o no tractar el pacient amb una teràpia anti-angiogènica”.

Sobre Stefano Indraccolo

La carrera científica del Dr. Stefano Indraccolo s’ha centrat en la immunologia experimental i l’oncologia. Ha contribuït de manera significativa als coneixements dels mecanismes d’activació de les cèl·lules B durant la immunodeficiència i les seves implicacions per al desenvolupament de limfoma, edels vectors retrovirals i la seva relació amb els gens anti-angiogènics en la teràpia gènica del càncer. En els últims anys ha dedicat tot aquest coneixement a l’estudi de l’angiogènesi en tumors i en el fenomen de la latència dels tumors.

Scroll to Top