Henning Walczak: “Tenim tots els mecanismes al nostre abast per conèixer l’enemic i combatre’l”

1920x1080-light-steel-blue-solid-color-background_1

El grup de recerca de Walczak té com a objectiu entendre com el sistema immune ataca específicament al càncer i descobrir els mecanismes utilitzats pels tumors per contrarestar aquests atacs. L’investigador ha explicat la seva recerca en la via de senyalització de TRAIL (lligand inductor d’apoptosi relacionat amb el factor de necrosi tumoral, TNF) per descobrir noves dianes terapèutiques que es puguin combinar amb altres fàrmacs i provoquin la mort de les cèl·lules tumorals. De manera que, ha explicat Walczak, “podrem predir si les combinacions amb fàrmacs agonistes del receptor de TRAIL es poden aplicar amb èxit o no en un pacient amb un tumor particular”. De fet actualment hi ha diversos agonistes de TRAIL-R en fase d’assaig clínic però Henning Walczak opina que “la lògica de la indústria no està permetent, de moment, trobar les combinacions de fàrmacs adequades i que puguin ser efectives per a un tractament personalitzat del càncer”.

Walczak també ha explicat els resultats d’un estudi del seu grup publicat a la revista Nature que descriu com una proteïna anomenada Sharpin interfereix en la mort cel·lular induïda per TNF, i per tant prevé la inflamació. Els resultats, diu l’investigador, evidencien la rellevància de la ubiquitinació linear in vivo en la prevenció de la inflamació i en la regulació del senyal immune. Coses que poden ser claus en el tractament de malalties inflamatòries i autoimmunes com l’artritis reumàtica o la malaltia de Cröhn entre d’altres.

Scroll to Top