L’IDIBELL participa al Saló de l’Ensenyament

1920x1080-light-steel-blue-solid-color-background_1

Els 38 centres de recerca de Catalunya que formen part de l’ACER han compartit l’estand, situat a l’espai de Recerca en Acció, amb l’objectiu de mostrar als joves la recerca en diversos àmbits com a una sortida professional. Durant els cinc dies que va durar la fira es va fer visible que a Catalunya hi ha centres en diferents disciplines que realitzen recerca de primer nivell.

L’ACER és una associació independent que agrupa 38 institucions amb personalitat jurídica pròpia establertes a Catalunya i que tenen com a missió principal la realització d’activitats de recerca. La vocació col·lectiva de les entitats associades és contribuir a definir les prioritats i les polítiques científiques i de recerca a Catalunya, i a optimitzar-ne la implementació i la gestió en els àmbits que els hi són propis.

Scroll to Top