La molècula Nutlina-3a activa un senyal inductor de mort cel·lular i senescència en tumors cerebrals primaris

1920x1080-light-steel-blue-solid-color-background_1

Investigadors del Grup d’Apoptosi i Càncer de l’IDIBELL han comprovat que una petita molècula, la Nutlina-3a, antagonista de la proteïna MDM2, estimula la via de senyalització cel·lular d’una altra proteïna: la p53. Mitjançant aquesta via, s’indueix la mort cel·lular i la senescència (pèrdua de la capacitat proliferativa) en càncer cerebral, fet que frena el seu creixement. Aquests resultats obren la porta a l’ús d’antagonistes de MDM2 com a nous tractaments de glioblastomes. L’estudi ha estat publicat a la revista

PLOS One.

El glioblastoma multiforme és el tumor cerebral més comú i més agressiu en adults. Tot i els esforços en nous tractaments com la innovació tecnològica en neurocirurgia, la radioteràpia i assaigs clínics amb nous agents terapèutics, la majoria dels pacients moren dos anys després del seu diagnòstic. Avelina Tortosa, investigadora de l’IDIBELL i la Universitat de Barcelona (UB) i coordinadora de l’estudi, ha explicat que un dels objectius del seu grup és “trobar substàncies que sensibilitzin les cèl·lules tumorals a la radioteràpia per tal que el tractament sigui més eficient”.

Noves dianes terapèutiques

S’ha comprovat que diverses alteracions genètiques promouen el creixement, la invasió i la resistència a estímuls que indueixen la mort cel·lular programada (apoptosi). En aquest sentit, el projecte pilot TCGA (The Cancer Genoma Atlas) ha seqüenciat el genoma de fins a 25 glioblastomes constatant que el 14% dels pacients presenten un augment en l’expressió de MDM2 i un 35% tenen alteracions en l’expressió de la proteïna p53 (inductora de l’apoptosi). És per això que la recerca se centra ara en el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques que tinguin com a diana la via de l’apoptosi en gliomes.

L’objectiu de l’estudi era investigar l’activitat antitumoral de la Nutlina-3a en línies cel·lulars i cultius primaris de glioblastoma. Els investigadors han demostrat que la Nutlina-3a indueix l’apoptosi i la senescència cel·lular per l’estímul de la via p53 ja què en cèl·lules amb mutacions en aquesta proteïna no es produeix aquesta resposta. A més a més, han descobert que l’ús de la Nutlina-3a millora la resposta de les cèl·lules de glioblastoma a la radioteràpia. “La radioteràpia indueix danys a l’ADN de les cèl·lules tumorals”, ha explicat Tortosa, “i les cèl·lules activen mecanismes de reparació i, si no en són capaces, s’autodestrueixen (apoptosi). Amb la Nutlina-3a hem vist que augmenta la mort de cèl·lules tumorals i per tant augmenta l’eficàcia del tractament de radioteràpia”.

En conclusió, els resultats de l’estudi suggereixen que els fàrmacs antagonistes del MDM2 poden ser noves opcions terapèutiques per al tractament de pacients de glioblastoma.

Referència de l’article

Villalonga-Planells R, Coll-Mulet L, Martínez-Soler F, Castaño E, Acebes J-J, Giménez-Bonafé P, Gil J and Tortosa, A. (2011) Activation of p53 by Nutlin-3a Induces Apoptosis and Cellular Senescence in Human Glioblastoma Multiforme. PLoS ONE 6(4): e18588. doi:10.1371/journal.pone.0018588

Scroll to Top