Les cèl·lules glials podrien ser claus en la teràpia contra malalties neurodegeneratives

Araque ha demostrat que els astròcits del hipocamp, la regió cerebral implicada en processos de memòria i aprenentatge, poden alliberar un neurotransmissor: el glutamat, que potencia la transmissió nerviosa de les neurones. Participant així en una sinapsi tripartida “l’astròcit no regula la conversa entre neurones, participa activament en ella. És una conversa a tres bandes” explica l’investigador.

Segons Araque, aprofundir en el coneixement de la funció de la xarxa neuroglial és només “un primer pas per a entendre les malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer o el Parkinson. Descobrir si els astròcits estan implicats en aquestes patologies i investigar si poden ser útils a l’hora d’implantar noves teràpies”.

El Dr. Alfonso Araque va obtenir el seu doctorat sota la supervisió del neurofisiòleg espanyol Dr. Washington Buño a

l’Institut Cajal de Madrid. El seu treball es va orientar fonamentalment a la comprensió de l’equilibri entre les sinapsis excitadores i inhibidores que regulen l’activitat motora del cranc de riu. En els noranta es va traslladar al laboratori del Dr. Philip Haydon a

Iowa, on va començar a treballar en la interacció dels astròcits i les sinapsis. Des d’aquest laboratori s’ha llançat la hipòtesi de la sinapsis tripartida, en la qual els astròcits podrien participar en el procés de codificació de la transmissió sinàptica. Araque va arribar a l’Institut Ramón i Cajal, on va contribuir a aquesta hipòtesi obtenint evidències experimentals molt sòlides.

Scroll to Top