La regulació de l’oxidació cel·lular pot ser clau per controlar el càncer de fetge

1920x1080-light-steel-blue-solid-color-background_1

Els resultats de l’estudi indiquen que la proteïna NOX1, que forma part de la família de NADPH oxidases, controla el creixement de les cèl·lules tumorals del fetge, a través de la regulació de la via que activa el receptor del factor de creixement epidèrmic (EGF). Aquest receptor està implicat en nombrosos processos alterats en les cèl·lules canceroses com el creixement, l’apoptosi (mort cel·lular programada), la diferenciació i la migració cel·lular.

Els investigadors han demostrat que la inhibició de NOX1, mitjançant l’ús d’ARN d’interferència o d’antioxidants, disminueix el creixement de les cèl·lules tumorals.

La primera signant de l’estudi, Patricia Sancho, destaca que “la NAPH oxidasa NOX1 pot ser una nova diana terapèutica per tractar el carcinoma hepatocel·lular”.

Aquesta malaltia és el tipus més freqüent de càncer originat en el fetge. L’aparició del carcinoma hepatocel·lular està relacionada amb diverses alteracions moleculars, tot i que la més evident és l’alteració dels mecanismes que regulen l’equilibri entre proliferació i mort cel·lular.


Referència de l’article

Patricia Sancho and Isabel Fabregat. NADPH Oxidase NOX1 Controls Autocrine Growth of Liver Tumor Cells through Up-regulation of the Epidermal Growth Factor Receptor Pathway. Journal of Biological Chemistry. 2010 Aug 6;285(32):24815-24. Epub 2010 Jun 4.

Scroll to Top