Identificat un mecanisme que explica les propietats comunes entre les cèl·lules mare i les cèl·lules canceroses

Un estudi publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) mostra un mecanisme que explica les propietats comunes que comparteixen cèl·lules mare i cèl·lules canceroses. En el treball hi ha participat el Grup de Recerca d’Epigenètica del Càncer, dirigit per Manel Esteller, investigador ICREA de l’IDIBELL i del Departament de Ciències Fisiològiques II de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB).

“Concretament hem trobat que una proteïna implicada en l’augment de la longevitat, anomenada sirtuïna 1 (SIRT1), és molt activa en les cèl·lules mare, que per definició són sempre joves”, explica Esteller. Quan les cèl·lules mare comencen a diferenciar-se per generar els diferents teixits, l’activitat de la sirtuïna 1 es perd. Segons apunta l’investigador, “aquest procés és molt similar al que passa en el càncer: els tumors humans tenen molt activada la sirtuïna 1 perquè són cèl·lules immortals i poc diferenciades”.

Els resultats indiquen que la SIRT1 està regulada durant la diferenciació de les cèl·lules mare per alguna via epigenètica, encara desconeguda, que controla el desenvolupament específic en les cèl·lules mare embriòniques. Un dels interessos addicionals de l’estudi és que ja existeixen substàncies que, com a mínim al laboratori, poden modificar el procés: estimular la diferenciació de cèl·lules mare i tenir efectes antitumorals, en provocar l’envelliment sobtat de les cèl·lules canceroses.

En l’estudi també hi han participat investigadors de l’Hospital Universitari Central d’Astúries, del Centre Andalús de Biologia Molecular i Medicina Regenerativa, i del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Hepàtiques i Digestives.

Referència de l’article

Calvanese, V.; Lara, E.; Suárez-Álvarez, B.; Dawud, R. A.; Vázquez-Chantada, M.; Martínez-Chantar, M. L.; López-Nieva, Hornillo, A.; Hmadcha, A.; Soria, B.; Mato, J. M.; Andrews, P. W.; López-Larrea, C.; Esteller, M.; Fraga, M. F. «Sirtuin 1 regulation of developmental genes during differentiation of stem cells». Proceedings of the National Academy of Sciences of USA (PNAS). DOI: 10.1073/pnas.1001399107, 2010.

Scroll to Top