Gestió econòmica

El Departament de Gestió econòmica, dins l'Àrea de Gerència de l'IDIBELL, engloba les unitats de Comptabilitat, la Control Financer, i la de Facturació i Viatges.

Des de la Unitat de Comptabilitat es gestionen, valoren i registren les transaccions econòmiques que realitza la institució per poder elaborar informes íntegres i fiables d’acord amb la legislació vigent. També es duen a terme totes les activitats vinculades a la gestió d'actius fixes, impostos, tresoreria i comunicacions de caire econòmic i general de la Institució amb l'exterior (Generalitat, Auditors, clients i proveïdors).

La Unitat de Facturació i Viatges aglutina les activitats de creació d’expedients de facturació per al control i emissió de les factures de projectes privats d’investigació, formació i Assajos Clínics, així com la facutració interna i externa de tots els serveis prestats per les plataformes i Serveis cientificotècnics de la Institució. També inclou totes les activitats derivades de la gestió de Viatges i Dietes dels investigadors i personal adscrit a l’IDIBELL.

A més a més, recentment s'ha creat la Unitat de Control Financer.

Javier Carmona

Javier Carmona Marzabal

+34 93 607 38 00 + Ext 7129

CONTACTE

Comptabilitat
+34 93 607 38 00 + Ext 7209

Viatges i dietes
+34 93 607 38 00 + Ext 7374

Facturació
+34 93 607 38 00 + Ext 3772

Equip

Caps de Departament i Unitat
  • Carmona Marzabal, Javier
  • Martin Pardo, Lorena
Tècnics/ques
Administratius/ves
Scroll to Top