Banc de Cèl·lules Mare de Barcelona

El Banc de Cèl·lules Mare de Barcelona es un dels tres nodes juntament amb els nodes de València (Centro de Investigación Principe Felipe) i Granada (Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía) coordinats pel Banco Nacional de Líneas Celulares (BNLC), que té com a objectiu garantir a tot el territori nacional la disponibilitat de línies de cèl·lules troncals humanes embrionàries per a la investigació biomèdica.

Establert al 2005, el Banc de Cèl·lules Mare de Barcelona té com a objectius principals la generació de Cèl·lules mare pluripotents humanes, tant cèl·lules mare embrionàries humanes (hESC) com cèl·lules mare de pluripotència induïda humanes (hiPSC) per la recerca i la futura aplicació clínica, incloent la derivació, la caracterització, el banqueig i el registre de les línies pel seu ús per part dels científics internacionals i nacionals.

Captura de Pantalla 2021-05-25 a les 13.56.45

Equip

Directora
  • Anna Veiga Lluch
Suport científic
Suport administratiu
Scroll to Top