Repositori Open Access

El Repositori d'accés obert de l'IDIBELL és un sistema online per emmagatzemar, preservar i difondre la producció científica de l'Institut. Està vinculat al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona i pot emmagatzemar no només articles, sinó també pòsters, dades, etc.

Les agències de finançament públiques i privades exigeixen l’accés lliure als resultats publicats de la recerca, com ara:

  • Programa marc europeu Horitzó 2020 (art. 29.2)
  • Llei de la ciència espanyola (art. 37)

Scroll to Top