Llicències

Què són les Llicències i com arriben a l’IDIBELL?

Les llicències són acords d’explotació de drets de la IP (Intellectual Property) que regulen les condicions d’explotació: econòmiques, drets i deures, legals...

Col·laboracions recerca-indústria

Tipus d'acords:

  • Contracte de serveis
  • Contracte de col·laboració en investigació
  • Contracte de col·laboració empresarial (la llei de mecenatge 49/2002 article 25)
  • Contracte de confidencialitat
  • Contracte de transferència de material

 

TIPUS CONTRAPRESTACIÓ % OH CARACTERÍSTIQUES APROVACIÓ GESTIÓ
Serveis Econòmica segons serveis descrits 22,5 Prestació de serveis a tercers interns o externs Innovació   Legal Compres i licitacions
Col·laboració Econòmica i/o en espècies segons les aportacions de les parts 22,5 Desenvolupament de projectes de recerca concrets Innovació
Legal
Gestió econòmica
Col·laboració empresarial -- 10 Aportació al desenvolupament d'un projecte d'investigació a canvi d'agraïment per la contribució econòmica Legal Gestió econòmica
Confidencialitat -- 0 Intercanvi d'informació confidencial Innovació Innovació
Transferencia de material Cessió material + despeses transport, enviament i manipulació 0 Intercanvi de material per al seu ús en projectes de recerca Innovació Innovació

 

 

Scroll to Top