Serveis a la empresa

Des de l'Àrea de Desenvolupament de Negoci i Innovació s'ofereix una cartera de serveis diferencials a les empreses basant-nos en una filosofia de relació continuada al llarg del procés d'innovació i la construcció d'una relació de confiança.

Llicencies

Llicència

Les llicències són acords d'explotació de drets de la propietat intel·lectual que regulen les condicions d'explotació: econòmiques, de drets i deures, legals, etc.

colaboració

Col·laboració

Des de l'Àrea de Desenvolupament de Negoci i Innovació s'ofereix a les empreses la possibilitat de col·laborar en projectes de recerca amb alta taxa d'innovació.

Serveis d'empresa

Serveis

Des de l'Àrea de Desenvolupament de Negoci i Innovació s'ofereix la possibilitat de generar acords de serveis cientificotècnics a aquelles empreses que puguin necessitar el Know How i les capacitats dels investigadors de l'IDIBELL per a la realització de determinats treballs.

Quadre organitzatiu del serveis a l'empresa oferts

Fluxe de treball de l'Àrea de Desenvolupament de Negoci i Innovació

Scroll to Top