Serveis a la empresa

Des de l’Àrea de Desenvolupament de Negoci i Innovació s’ofereix una cartera de serveis diferencials a les empreses basant-nos en una filosofia de relació continuada al llarg del procés d’innovació i la construcció d’una relació de confiança.

CONTACTE

Àrea de Desenvolupament de Negoci i Innovació

Llicencies

Llicència

Les llicències són acords d’explotació de drets de la propietat intel·lectual que regulen les condicions d’explotació: econòmiques, de drets i deures, legals, etc.

Expand

Quan es protegeix una invenció, per exemple una patent, i es fa un acord de llicència amb una empresa, un dels aspectes que es negocia és el retorn econòmic que el llicenciatari donarà a llicenciador durant el desenvolupament del producte i un cop es posi a la venda. Hi ha tres principals formes de retorn econòmic: pagament inicial o UPFRONT, pagament per fites aconseguides o MILESTONES i pagament per beneficis en vendes o ROYALTIES. Els royalties són pagaments diferits proporcionals als resultats comercials. Generalment són un percentatge de les vendes netes. L’empresa que ha llicenciat la patent pagarà anualment aquests diners al propietari de la patent. 

A més, des de l’Àrea de Desenvolupament de Negoci i Innovació en línia amb la filosofia de relació continuada amb l’empresa s’estableix un seguiment dels contractes estipulats, no només per al correcte compliment dels acords, sinó per generar noves oportunitats de col·laboració amb l’empresa i millorar la valorització, no només del projecte en qüestió, sinó l’avaluació i valorització de la resta de projectes de la cartera de l’IDIBELL.

colaboració

Col·laboració

Des de l’Àrea de Desenvolupament de Negoci i Innovació s’ofereix a les empreses la possibilitat de col·laborar en projectes de recerca amb alta taxa d’innovació.

Expand

Es busquen col·laboracions tant en etapes avançades com en etapes primerenques del projecte, per tal d’obtenir una millor i més eficient valorització del projecte, i treure el màxim profit del potencial de la investigació per obtenir una millor orientació al mercat.

Aquest tipus de col·laboració permet dotar el projecte d’aspectes de la recerca i del mercat que es complementen entre ells.

Normalment es negocien les aportacions de cada part i el possible repartiment de la propietat intel·lectual dels resultats obtinguts. També en aquest cas s’implementen seguiments dels acords estipulats per tal de millorar la valorització dels projectes i amb la possibilitat de generar noves sinergies Institució – Empresa.

Serveis d'empresa

Serveis

Des de l’Àrea de Desenvolupament de Negoci i Innovació s’ofereix la possibilitat de generar acords de serveis cientificotècnics a aquelles empreses que puguin necessitar el Know How i les capacitats dels investigadors de l’IDIBELL per a la realització de determinats treballs.

Quadre organitzatiu del serveis a l’empresa oferts

Fluxe de treball de l’Àrea de Desenvolupament de Negoci i Innovació

Expand

Entre altres contractes des de l’àrea també es gestionen MTA i CDA/NDA. 

Relació amb Spin-Off: Des de l’Àrea de Desenvolupament de Negoci i Innovació s’ofereix un acompanyament continu a aquells projectes que finalment es desenvolupen com Spin-Off. S’ofereix un acompanyament previ a la constitució en termes de valorització del projecte, recerca d’inversió, i d’altra banda, un cop constituïda la spin-off es gestiona el seguiment tant en termes contractuals (pacte de socis, llicència), com de noves possibles col·laboracions, suport en la recerca d’inversors i regulació de la incubació en espais d’oficina. 

D’altra banda, l’àrea és activa en estudiar noves línies i possibilitats de negoci basades en l’explotació del coneixement generat per la investigació que es porta a terme a la institució i el coneixement generat per la mateixa gestió de la innovació.

Detecció, avaluació i valorització d’idees: la unitat compta amb un sistema estandarditzat per detectar, avaluar i valorar les idees innovadores que sorgeixen i arriben a ells.

Suport a la presentació de projectes per a convocatòries de finançament de desenvolupament tecnològic en R + D + I en salut.

Estratègia i gestió integral de DPI (Drets de Propietat Intel·lectual).

Cerca de socis de el sector privat per al desenvolupament de tecnologies.

Màrqueting de resultats de R + D + I.

Avaluació de la usabilitat de tecnologies sanitàries.

Consultoria en innovació i transferència tecnològica.

Formació en l’àmbit de la Innovació en salut.

Scroll to Top