Detecten alteracions de la connectivitat neuronal distribuïdes per diferents regions de l’escorça cerebral en el trastorn obsessiu-compulsiu

obbpn20

El trastorn obsessiu-compulsiu (TOC) es caracteritza per alteracions en la connectivitat cerebral, és a dir, els pacients presenten una disfunció en la sincronització de l’activitat entre diferents grups de neurones, segons han evidenciat investigacions recents. En aquesta línia, en un estudi publicat aquest mes a la revista Cerebral Cortex, investigadors pertanyents a tres grups del CIBER de Salut Mental (CIBERSAM) dirigits per Jesús Pujol (Hospital del Mar), Narcís Cardoner (Corporació Sanitària Parc Taulí) i Josep Manuel Menchón i Carles Soriano-Mas (Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) – Hospital de Bellvitge) han aplicat un nou mètode de valoració de la connectivitat cerebral en repòs per mostrar com aquestes alteracions apareixen de fet en qualsevol regió de l’escorça cerebral.

 

La troballa més nova, segons explica el coordinador de l’estudi Carles Soriano-Mas, “ha estat observar que la disfunció de connectivitat entre cada regió cortical es manifesta preferentment en relació amb grups de neurones situats a distàncies variables”. Així, per exemple, els pacients amb TOC van mostrar disminucions de connectivitat entre la part més anterior de l’escorça orbitofrontal i regions del seu entorn més immediat, mentre que la part posterior de la mateixa escorça va mostrar una connectivitat disminuïda amb escorces més allunyades.

 

Així mateix, es va poder comprovar com totes les escorces sensorials primàries (somatosensorial, visual, auditiva, gustativa i olfactiva) van mostrar disminucions de connectivitat tant amb grups neuronals propers i allunyats. “Aquest fet podria explicar la presència de pensaments intrusos -absurds i no desitjats- en aquesta població de pacients com a conseqüència d’un filtrat sensorial ineficient, que no permetria descartar aquells estímuls irrellevants”, indica l’investigador del CIBERSAM Carles Soriano-Mas.

 

Els resultats d’aquest estudi suggereixen que el TOC es caracteritza per mostrar un sistema de interneurones inhibitòries deficient, el que pot conduir a desajustos en la sincronització de l’activitat neuronal a diferents escales de distància.

 

Noves possibilitats terapèutiques

 

El treball, segons indiquen els investigadors del CIBERSAM, obre la via per a noves possibilitats terapèutiques per al TOC basades en la neuromodulació inhibitòria d’aquelles regions corticals amb un major nombre de connexions. Per realitzar-lo, es van reclutar 160 pacients adults amb TOC de la Unitat de Trastorn Obsessiu-Compulsiu de l’Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona), seleccionats després d’haver estat diagnosticats com a mínim un any abans de l’estudi atenent als criteris d’aquest trastorn en absència de altres malalties psiquiàtriques importants.

 

Els investigadors van mapejar les alteracions de l’estructura funcional de l’escorça cerebral afegint un nou enfocament d’anàlisi de la imatge cerebral i, d’aquesta manera, van generar mapes de connectivitat funcional de tot el cervell utilitzant mesures de connectivitat a diferents graus de distància de l’activitat neuronal.
 

Scroll to Top